PRATİK BİLGİLER.

"Şirketiniz için uygun nace kodları" Destek başvurusunda bulunmadan veya şirket kurmadan önce faaliyet kodu ( nace kodu ) karar verilmesi gereken önemli husustur.
LİSTEYİ İNCELEYİN (*.Pdf)

Personelinizi hangi meslek kodunda istihdam ediyorsunuz SGK tarafından yayımlanan meslek kodları" Destek başvurusunda bulunmadan önce karar verilmesi gereken önemli husustur.
LİSTEYİ İNCELEYİN (*.Pdf)

Ekte şirketiniz için "Personel Özlük Dosyası"nı bulabilirsiniz.
LİSTEYİ İNCELEYİN (*.Pdf)

Hazine ve Maliye Bakanlığ (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan E-Fatura ve E-Arşive Geçiş Tebliği
LİSTEYİ İNCELEYİN (*.Pdf)

 • Gelir Vergisi Tarifesi Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Damga Vergisi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak oranlar
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Harçlar
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Aylık Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı & Yıllık Tecil Faizi Oranları Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352 ) Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yıllık GV Beyannamesin de GVK İstisnaları, GVK Beyan Sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Perakende Satış Fişi ve ÖKC (Yazar Kasa) Fişi Düzenleme Sınırı, Amortisman Ayırma Sınırı, Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE AYLIK & YILLIK)
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Geçici İlmühaber ve Örneği
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Vergi Levhası Tasdiki
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Defter Tutma Hadleri
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.Pdf)
 • Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Amortisman Oranları
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Katma Değer Vergisi Oranları
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.Pdf)
 • E-Defter Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU BERATI İLE BERAT Yükleme Takvimi
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • POŞET Beyannamesi Takvimi
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Turizm Payı Beyannamesi Takvimi
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yeniden Değerleme Oranları
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Binek Otomobiller de Gider Kısıtlaması
  Vergi Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
2020 YILI

SGK UYGULAMALARI

 • Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Ücretler, Kıdem Tazminatı Tavanı ve Sosyal Güvenlik Prim Oranları
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Yıllık Ücretli İzinler, İhbar Tazminatları ve Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Geçmiş Yıllardaki Asgari Ücretler
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • İş Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
 • Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İPC
  SGK Uygulamaları İNDİR (*.pdf)
0 212 908 06 60–61 Image

Aklınıza takılan bir sorunuz mu var?

Yardım etmek için buradayız. Bize bir e-posta gönderin veya bizi arayın: