Amerika’da Girişimci Olmak İsteyenler için Rehber
2023-03-25 11:59:37          Kategori: GİRİŞİMCİLİK

AMERİKA DA GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN REHBER


Amerika, bir iş fikri olan pek çok girişimci için ilk tercih edilen ülkelerden biridir. Bunun nedeni, girişimciler için şirket kurma ve vergisel işlemler açısından oldukça avantajlı olmasıdır. Peki, şirket kurmak için neden Amerika tercih edilmelidir? Amerika’da girişimci olmak isteyenler bu süreçte hangi yolları izlemelidir?

Neden Amerika’da Girişim Kurulmalı?

Dünyanın pek çok yerinde girişimcilerin en büyük hayallerinden biri Amerika’da bir şirket kurmak ya da var olan şirketlerini büyüterek Amerika’ya taşımaktır. Buna Türk girişimciler de dahildir. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar fazla tercih edilmektedir?

ABD genç ve zengin bir nüfusa sahip oluşu ile dikkat çeker. Yaşam kalitesi ve standartları pek çok farklı ülkeye göre oldukça yüksektir. Oturmuş finansal sistemiyle Amerika, girişimciler için farklı imkanlar sunarak onlar için çekici hale gelir. Amerikan doları, dünyada birincil rezerv para birimi olarak öne çıkar. OECD araştırmaları, Amerikalıların dünya genelinde en yüksek hane halkı gelirine sahip olduğunu göstermiştir. İşsizlik oranı düşüktür ve iş gücü verimliliği noktasında dünyada ilk sıralardadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında Amerika’da girişimci olmak ve şirket kurmak yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmektedir.

Amerika’da Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Amerika’da şirket kurarak burada girişimcilik yapmak, pek çok kişinin hayallerini süsleyen konular arasındadır. Amerika’da girişimci olmak isteyenlerin bu hayali gerçekleştirmeden önce tamamlaması gereken bazı önemli aşamalar vardır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir.

Piyasa Araştırması Yapmak
İş kurmadan önce pazar araştırması yapmak oldukça önemli bir konudur. Öncelikle yapacağınız işin hangi bölgede revaçta olduğunu araştırmalısınız. Amerika Birleşik Devletleri, çok sayıda eyalete sahip olduğu için iş yapacağınız bölgeyi seçmeniz oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden bir girişimde bulunmadan önce yapacağınız işin hangi bölgede ihtiyaçları karşılayacağını araştırmanız gerekir.

Eyalet Araştırması Yapmak
50 adet eyaletin bulunduğu ABD’de her bir eyalet farklı yönetim anlayışına sahiptir. Bu sebeple girişimcilere sıcak bakan, onlara kolaylık ve avantaj sağlayan eyaletleri araştırmanız gerekir. Yeni ve farklı iş fikirlerine destekleri ile bilinen eyaletler aşağıdaki gibidir:

 • Delaware
 • Nevada
 • Wyoming

Bu 3 eyaletten birini tercih etmeniz halinde seçtiğiniz eyalete göre değişmekle beraber size sunulan avantajlar ise şunlardır:

 • Tek kişilik şirketler kurulabilir.
 • Kurulan şirketlere ait hissedarların eyalete bildirilme zorunluluğu bulunmaz.
 • Hisse vergisi ve kurumsal eyalet gelir vergisi istenmemektedir.
 • Hisse sertifikası ve genel iş lisansı şartı aranmaz.
 • Limitsiz hisse senedi izni verilir.

Bunlar, ilgili eyaletlerde şirket kurulması halinde elde edilebilecek başlıca avantajlardır. Bu eyaletlerde girişim sağlamak için eyalet yasaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmeniz de gerekir.

İşveren Kimlik Numarası Almak
Employer Identification Number (EIN) olarak isimlendirilen işveren kimlik numarası, şirkete dair resmi süreçlerin işleyebilmesi için kullanılan kimlik numarasıdır. ABD’de şirketlerin banka hesabı açabilmesi, kredi çekebilmesi, personel çalıştırabilmesi gibi süreçler için EIN numarasının olması gerekir. EIN numarasını nasıl alacağınızı merak ediyorsanız, ilgili yazımızı burayı tıklayarak okuyabilirsiniz.

Amerika’da Şirket Kurarken Temin Edilmesi Gereken Belgeler

Amerika’da girişimci olmak için şirket kurarken bazı zorunlu belgeleri temin etmeniz ve bunlarla ilgili önemli hususlara dikkat etmeniz gerekir. Bu belgeler başlıca şunlardır:

 • Kuracağınız şirketin faaliyet gösterebilmesi, iş yerinin bulunduğu eyalet ya da yerel idarelerden alınacak ruhsata bağlıdır.
 • Satın aldığınız ya da kiraladığınız gayrimenkulün belgesi, yani yerleşme sertifikasının bulunması gerekir.
 • Personel çalıştıracaksanız, işveren kimlik numarası gerekir.
 • Şirketiniz için belirlediğiniz ismin farklı bir şirket tarafından kullanılmamasına dikkat etmelisiniz. Bunun için The US Patent and Trademark Office veritabanını kullanabilirsiniz. Kurduğunuz gişirime dair telif haklarının korunması için patent almanız gerekir.
 • Resmi muhasebe kayıtlarınızın tutulabilmesi için şirkete özel vergi numaranızın olması gerekmektedir.

Amerika’da Girişimci Olmanın Avantajları Nelerdir?

ABD sınırları içinde şirket kurmak için bu ülkenin vatandaşı olma şartı bulunmaz. Amerika’nın girişimcilere sağladığı destekler sayesinde kurduğunuz şirket uzun sürede karlı bir yatırım haline gelir. Şirket kurma sürecinde hızlı ilerleyen bürokrasi, vergi avantajı ve E2 girişimci vizesi alma imkanı da avantajlar arasında yer alır.

Türkiye’nin Amerika’da Girişimci Olmak İsteyenlere Verdiği Destekler

Türkiye’nin girişimciler için sağladığı destekler sayesinde Amerika’da girişimci olmak çok daha cazip hale gelmektedir. Türkiye’nin bu noktada girişimcilere sağladığı destekler şunlardır:

Vergi Avantajı
Amerika’da girişimci olmak isteyenler için vergi kolaylığı sağlanır. Burada şirket kurarken ödenecek vergi tutarı ve ödeme tarihi eyaletler arasında farklılık gösterse de, ülke genelinde ekonomiye katkı sağlayacak olan bu girişimler ile sağlanacak yeni istihdam koşulları için vergi indirimleri sağlanır. Vergi ve teşvikler hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Kira İndirimi
Amerika’da kurulan bir şirketin ödeyeceği kira tutarında %50’ye varan indirimler yapılarak girişimciler desteklenmektedir. Ancak bu destekten yararlanabilmek için desteğe konu olan gayrimenkulün konut olarak kullanılmaması gerekir. Ayrıca kiracı ile gayrimenkul sahibinin birbiriyle ilişkili olmaması da şartlardan biridir.

Reklam desteği
Reklam vermek, bilinirliğin ve satışların artmasında önemli bir role sahiptir. Türkiye, marka tescil belgesi bulunan şirketlerin reklam ve pazarlama masraflarının %60’ını karşılayarak girişimcilere reklam desteği verir. Türkiye’nin girişimciler için sağladığı desteklere dair ayrıntılar için “Amerika’da Kurulan Girişimlere Devlet Destekleri” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

IFASTURK ile Amerika’da Şirket Kurmak Çok Kolay!

Aklınızdaki girişim fikrini Amerika’da gerçekleştirmek için IFASTURK’ten yardım alabilirsiniz. Amerika’da girişimci olmak için IFASTURK size özel destek sağlayarak süreci en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olur. Şirket kurarken ihtiyacınız olan yasal adres ve yasal temsilci bulma, işveren kimlik numarası gibi önemli konularda IFASTURK’ten hizmet alabilirsiniz.2023-03-25 11:59:37          Category: ENTREPRENEURSHIP

GUIDE FOR THOSE WHO WANT TO BE ENTREPRENEURS IN AMERICA


America is one of the most preferred countries for many entrepreneurs who have a business idea. This is because it is quite advantageous in terms of company formation and taxation procedures for entrepreneurs. So, why should America be preferred to establish a company? What are the ways to follow for those who want to be entrepreneurs in America?

Why Should a Venture be Established in America?

Establishing a company or expanding existing companies to America is one of the biggest dreams of many entrepreneurs in many parts of the world, including Turkish entrepreneurs. So why is the United States of America so much preferred?

The US stands out with its young and wealthy population. The quality of life and standards are quite high compared to many different countries. With its established financial system, America makes entrepreneurs attractive by offering different opportunities. The US dollar stands out as the primary reserve currency in the world. OECD research shows that Americans have the highest household income worldwide. The unemployment rate is low, and productivity is among the highest in the world. Considering all these, becoming an entrepreneur and establishing a company in America becomes attractive for foreign investors.

What Should Be Considered When Establishing a Company in America?

Establishing a company in America is one of the topics that many people dream of, by doing business here. There are some essential steps that people who want to be entrepreneurs in America need to complete before realizing this dream. These steps are as follows:

Conducting Market Research
Conducting market research before starting a business is a very important issue. First of all, you should research in which region the business you will do is in demand. Since the United States of America has many states, it is highly critical to choose the region where you will do business. Therefore, before making a venture, you need to research which region your business will meet the needs.

Conducting State Research
Each of the 50 states in the US has a different management approach. Therefore, you need to research states that welcome entrepreneurs, provide facilities and advantages to them. The states known for their support for new and different business ideas are as follows:

 • Delaware
 • Nevada
 • Wyoming

If you choose one of these three states, the advantages offered to you, which may vary depending on the state you choose, are as follows:

 • Single-person companies can be established.
 • Shareholders of established companies are not required to be reported to the state.
 • There is no stock tax or corporate state income tax required.
 • There is no requirement for share certificate and general business license.
 • Unlimited stock permit is granted.

These are the main advantages that can be obtained by establishing a company in the relevant states. You also need to obtain detailed information about state laws to make a venture in these states.

Obtaining an Employer Identification Number
An employer identification number, called EIN, is the identification number used for official processes related to the company. In the US, companies need an EIN number to carry out processes such as opening a bank account, borrowing, and employing staff. If you are wondering how to get an EIN number, you can read our related article by clicking here.

Documents to be Obtained When Establishing a Company in America

To become an entrepreneur in America and establish a company, you need to obtain some mandatory documents and pay attention to important issues related to them. The main documents required are as follows:

 • The ability to operate the company you will establish depends on obtaining a license from the state or local authorities where the workplace is located.
 • The document of the real estate you bought or rented, that is, the settlement certificate, must be available.
 • If you will employ personnel, an employer identification number is required.
 • You should ensure that the name you set for your company is not used by a different company. You can use The US Patent and Trademark Office database for this purpose. You need to get a patent to protect the copyright of your established venture.
 • Your company must have a tax number specific to keep official accounting records.

What are the Advantages of Being an Entrepreneur in America?

There is no requirement to be a citizen of this country to establish a company within US borders. Thanks to the support provided by America to entrepreneurs, the company you establish becomes a profitable investment in the long run. Rapidly progressing bureaucracy, tax advantages, and the opportunity to obtain an E2 entrepreneur visa during the company formation process are also among the advantages.

Support Provided by Turkey to Those Who Want to be Entrepreneurs in America

Thanks to the support provided by Turkey to entrepreneurs, becoming an entrepreneur in America becomes much more attractive. The support provided by Turkey to entrepreneurs is as follows:

Tax Advantage
Tax ease is provided for those who want to be entrepreneurs in America. Although the amount of tax to be paid while establishing a company and the payment date differs between states, tax reductions are provided for new employment conditions that will contribute to the country's economy. Click here for detailed information about taxes and incentives.

Rent Reduction
Entrepreneurs are supported by discounts of up to 50% in the rent paid by a company established in America. However, the property subject to support should not be used as a residence. Also, it is one of the conditions that the tenant and the property owner are not related to each other.

Advertising Support
Advertising is essential in increasing awareness and sales. Turkey provides advertising support to entrepreneurs by covering 60% of the advertising and marketing expenses of companies with a brand registration certificate. You can examine our article titled "State Support for Enterprises Established in America" for details about the support provided by Turkey to entrepreneurs.

Establishing a Company in America with IFASTURK is Very Easy!

You can get help from IFASTURK to realize the business idea in your mind in America. IFASTURK provides you with special support to manage the process in the best way possible to become an entrepreneur in America. You can get services from IFASTURK for important issues such as finding a legal address and legal representative, obtaining an employer identification number while establishing a company.Yorumlar


Paylaş