Girişimciler İçin Devlet Teşvik Ve Destekleri Neler?
2022-03-12 17:25:50          Kategori: Girişimciler İçin Devlet Teşvik Ve Destekleri Neler?

GİRİŞİMCİLER İÇİN DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİ NELER?


Kendi şirketini kurmak için yolun başında olan girişimciler için birçok destek programı bulunuyor. Yazı serimizin ilkinde, girişimcilerin başvurabileceği destek programlarını ele aldık; bu programlar kapsamında girişimcilere sağlanacak destekleri ve programlara katılım için aranan şartları kapsamlı bir şekilde anlattık.

Devlet ekonominin sağlıklı işlemesi, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması, katma değerli ürün ortaya koyan işletmelerin geliştirilmesi için kendi iş modelini kurup hayata geçiren girişimcileri çeşitli mekanizmalarla destekliyor.

Bu desteklerin başında, AR-GE, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri, iş geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri, finansman destekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, üretici işletmeler için hızlı destek programı ile laboratuvar hizmetlerinin sunulması geliyor.

Girişimcilere sağlanan tüm bu destekler ayrıca uygulanan vergi politikaları ile de güçlendiriliyor. Dolayısıyla, kendi işini kurma kararı alan girişimcilerin yararlanabileceği birçok destek programı bulunuyor.

Bu yazı dizisinde, girişimcilerin başvurabileceği destek programları, bu programlar kapsamında girişimcilere sağlanacak destekler ve programlara katılım için mevzuatta aranan şartlar hakkında bilgi veriyoruz.

İlk yazımızda girişimcilere destek programlarını tanıtarak bu programlar kapsamında girişimcilerin hangi olanaklardan yararlanabileceğini belirtilecek, bu programlara başvuru şartlarını aktaracağız.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel girişimci destek programı yeni kurulmuş işletmeleri hedef alır. Bu destek programının temel amacı, yolun başındaki bir girişimcinin kurduğu işletmenin hayatta kalmasını sağlamaktır.

Geleneksel girişimci destek programı kapsamında sağlanan destekler neler?

 • Geleneksel girişimci destek programına başvuran girişimci, gerçek kişi olarak kurduğu işletmesi için 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurduğu işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahiptir.
 • Girişimci ayrıca 40.000 TL’ye kadar performans desteğine de başvuru yapabilecektir.
 • Girişimci tarafından kurulan işletmesinde çalıştıracağı personelin sahip olması gerekli mesleki ve teknik belgeleri için geri ödeme olmaksızın 5.000TL’ye kadar sertifika desteği verilmektedir.

Geleneksel girişimci destek programı yeni kurulmuş işletmeleri hedef alır. Bu destek programının temel amacı, yolun başındaki girişimcinin kurduğu işletmenin hayatta kalmasını sağlamaktır.

Geleneksel girişimci destek programına başvurabilmek için aranan koşullar:

 • Girişimciler, geleneksel girişimci destek programına başvurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olmalı,
 • İşletme, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı,
 • İşletme, Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmalı,
 • İşletmenin destek programına başvuru yapıldığı tarih itibarıyla en son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

İleri Girişimci Destek Programı

İleri girişimci destek programı, belirlenen stratejik öncelikler kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler tarafından kurulan yeni işletmelere destek sunar.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İleri girişimci destek programı kapsamında sağlanan destekler nelerdir?

 • İleri girişimci destek programına kabul edilen girişimci, gerçek kişi olarak kurduğu işletmesi için 5.000TL, sermaye şirketi olarak kurduğu işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahiptir.
 • Girişimci ayrıca 40.000 TL’ye kadar performans desteğine de başvuru yapabilecektir.
 • Bu program kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği de girişimcilerin yararlanabilecekleri olanaklar arasındadır. İşletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar destek sunulur.
 • Destek tutarı, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi halinde 200.000 TL’ye, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda ise 300.000 TL’ye kadar çıkabilir.
 • İleri girişimci destek programı kapsamında girişimciye mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği olarak 10.000 TL’ye kadar destek verilir.
 • Girişimci tarafından kurulan işletmesinde çalıştıracağı personelin sahip olması gerekli mesleki ve teknik belgeler için geri ödeme olmaksızın 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği de verilmektedir.

İleri Girişimci Destek Programına başvurabilmek için aranan koşullar

 • Girişimciler, işletmelerini kurmadan önce girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmalı,
 • İşletme, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı,
 • İşletme, Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmalı,
 • Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri olmalı,
 • İşletme, Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet göstermeli,
 • İşletme destek programına başvuru yapıldığı tarih itibariyle en son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile iş birliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının, modellerinin ve fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

İş Planı Ödülü Destek Programı Kapsamında sunulan ödül niteliğindeki destekler;

 • Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim kurumu işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir. Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye girenlere ödül verilir. En başarılı iş planı için girişimcilere verilecek ödül 25.000 TL, ikinci için 20.000 TL, üçüncü için 15.000 TL’dir.
 • KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda, sundukları iş fikirleri, modelleri ve planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olmuş yurt dışı orijinli girişimlerin iş fikirlerinin millileştirilerek yerli teknolojilerin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına açılmasına yardımcı olmasını teminen Türkiye’de kurulmuş/kurulacak işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının artırılmasına katkı sağlamak üzere bütçe imkânları ölçüsünde ilk derecelerden başlamak üzere KOSGEB tarafından belirlenecek sayıda her bir işletme için 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ödül verilir.

İş Planı Ödülü Destek Programı'na başvurabilmek için aranan koşullar

 • Ödülü almaya hak kazanan girişimciye ait işletmenin İşletme, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,
 • İşletmenin, Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmasıdır.

Girişimcilik eğitimi

Girişimcilik eğitimi desteği sunulmasıyla, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlanır. Esasında bu eğitimi almak, girişimciler için geleneksel ve ileri girişimcilik desteği programları kapsamında sağlanan olanaklardan yararlanmak için bir ön koşuldur.

Girişimcilik eğitimi tüm girişimcilerin katılımına açık olup, eğitimler tamamen ücretsiz olarak girişimcilere sunulur. Girişimcilik eğitimi uzaktan eğitim yöntemiyle sunulur.

Girişimcilik eğitimi, geleneksel girişimci eğitimi ve ileri girişimci eğitimi olmak üzere iki ayrı eğitimden oluşmaktadır. İleri girişimci eğitimi alabilmek için öncelikle geleneksel girişimci eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Geleneksel girişimci eğitimlerinde, girişimcilikle ilgili temel kavramlar, girişim fırsatlarını görme ve fikir yaratma, yapılabilirlik analizi, iş modelleri, müşteriler, değer önerileri ve gelir kaynakları, ekonomi, endüstri, rekabet ve müşteri analizi, hukuki altyapı, girişimin etik temelleri, pazarlama ilkeleri ve yönetimi konularında girişimcilere eğitim verilir.

İleri girişimci eğitimlerinin konuları ise, networking, girişimin finansal yapısının belirlenmesi ve yönetimi, yeni girişimler için finansal kaynaklara erişim, yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları, girişimin profesyonel yönetimi ve KOBİ’lerde stratejik yönetim, büyüme sürecinin yönetimi ve büyüme stratejileri, iş planı geliştirmedir.

Girişiminiz filizlenirken ihtiyaç duyduğunuz desteği vermek için IFASTURK her zaman sizin yanınızdadır.

Girişimcilik ve şirket kurmak üzerine hazırladığımız içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki butona tıklayabilir, blog bültenimize ücretsiz abone olabilirsiniz.

2022-03-12 17:25:50          Category:


Yorumlar


Paylaş