Girişiminize Yatırım Alma Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
2023-03-31 08:46:48          Kategori: GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMİNİZE YATIRIM ALMA SÜRECİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER


Girişiminizin pazarda büyüyebilmesi ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için yatırım alması gerektiği açık. Doğru zamanda yapılan bir yatırım girişiminizin daha başarılı olmasını sağlar. Bu nedenle, girişiminize doğru zamanda yatırım alabilmek için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Peki, girişiminizin yatırım alması için nelere dikkat etmelisiniz? Yatırım çeşitleri neler?

Yatırımcı Türleri Nelerdir?

Yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçasıdır ve sektörlerin gelişebilmesi ve startup finansmanı için çok önemlidir. Doğru fikir ile yatırımın bir araya gelmesi finansal olarak büyük değerlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir basamaktır. Bu nedenle yatırımcı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda da yatırımcı türleri de farklı kategorilere ayrılmaktadır. Melek yatırımcı ve risk sermayesi fonları en bilinen yatırımcı türleri arasındadır. İki yatırımcı çeşidi de girişimlerin finansal ihtiyaçlarını karşılayarak uzun vadede bundan kâr etmeyi hedefler.

Melek yatırımcılar, bireysel servetlerini değerlendirip startup yatırımı yaparken, daha büyük paraları kontrol eden profesyonel kuruluşlar olan risk sermayesi fonlarına, "Venture yatırımcı" adı verilir. Melek yatırımcıların ve venture yatırımcıların hedefleri benzer olsa da yatırım yapılan miktar, yatırımın kaynağı ve yönetim şekli farklıdır. Melek yatırımcılar, proje fikir aşamasındayken bile yatırım yaparken, venture yatırımcıları genellikle bir prototip görmek ister. Venture yatırımcılarının yaptığı yatırımlar, genellikle daha yüksek miktarlardadır.

Alabileceğiniz Yatırım Çeşitleri

Bir girişim, fikir aşamasından geldiği son noktaya kadar farklı amaçlarla birçok defa yatırım alabilir. Bu yatırımlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Tohum Öncesi Yatırım: Bu yatırım ilk aşamadır ve genelde fikir aşamasındaki projelere yapılır. Bu yatırım girişimcilerin yakın çevresi tarafından yapılan yatırımları içermektedir.
  • Tohum Yatırımı: Bu tür yatırım bir ticari girişimin veya işletmenin topladığı ilk resmi parayı temsil eder. Bu aşama fikrin ticari bir girişime dönüşmesinde çok önemlidir. Şirketin ilk adımlarını finanse edebilmesini bu yatırımlar sağlar.
  • Seri A Yatırım: Bu yatırımın temel amacı, şirketin büyümesini hızlandırmaktır. Girişim sahipleri yatırımcılara bir plan sunar. Yapılan yatırım miktarları, sektör ve fikir gibi etkenlere göre değişir.
  • Seri B Yatırım: Bu yatırımın hedefi ise artık geliştirme aşamasını geçen işletmeyi bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu yatırımı alan girişimin İş planı oturmuştur ve alınan yatırımla pazar talebini karşılayabilecek kadar büyümek hedeflenir.
  • Seri C Yatırım: Bu yatırım türü halihazırda başarılı olan girişimlerin yeni ürünler geliştirebilmesi, yeni pazarlara açılabilmesi için ek finansman arayışına girmesi sonucunda yapılır.

Startup yatırım serileri boyunca tohum öncesinden C serisine doğru risk giderek azalır. Yapılan yatırım miktarlarının bu durumu göre değişiklik gösterebileceği de göz önüne alınmalıdır.

Popüler Yatırımcı Ağları Nelerdir?

Yatırım ağları her geçen gün artış göstermektedir. Bu yatırım ağları arasında en çok bilinenler; Galata Business Angels, Aslanoba Capital, Esas Ventures, Şirket Ortağım, İstanbul Startup Angels ve TR Angels Melek Yatırım Ağı’dır. Bu ağlar girişimcilere çıktıkları yolda hem finansal olarak destek olur hem de networkleri yardımıyla büyümelerini hızlandırır.

Dünya geneline bakıldığında ise yatırımcı ağlarının sayısı oldukça fazladır. Bunlardan Angel Investment Network, DSW Angels, 500 ve Advantage Business Angels gibi yatırım ağları en çok öne çıkanlar arasında bulunmaktadır.

Yatırım Alma Süreci Nasıl İşler?

Bir girişim için yatırım süreci, girişimin geleceğinde etkin rol oynayan en önemli süreçlerden biridir. Bireyler arasındaki görüşmelerin yanında pek çok evrak işi de bu sürecin bir parçasıdır. Burada oluşabilecek herhangi bir yanlışlık büyük sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Yatırım alma süreçleri değerlendirildiğinde ise süreçlerin herkes için aynı ilerlemediği görülür. Yatırımcı ve girişimci arasındaki iletişim burada çok önemlidir. Fakat hukuki olarak süreçler benzerlik gösterebilir.

Yatırım alma sürecinin ilk aşamasında yatırımcı ile girişimci arasında ilk görüşmeler yapılır. Ardından imzalanan gizlilik mektubu ile ticari sırlar ve bilgiler korunmuş olur. Sonra iş planı yatırımcıya sunulur. Anlaşmanın genel hatlarını çizmek için niyet mektubu imzalanır ve girişimin kurumsal belgeleri incelenir. İncelemelerin ardından nihai teklif yapılır. İki tarafın anlaşması halinde sözleşmeler imzalanarak süreç sonuçlandırılır.

IFASTURK ile Girişiminizi Büyütün!

Girişiminizin yatırım alarak büyüyebilmesi için birçok aşamadan geçmesi gerekir. Bu aşamaların risksiz bir şekilde ilerlemesi için profesyonel desteğe ihtiyacınız olacaktır. IFASTURK, bu noktada her zaman yanınızda yer alır. Girişiminizin tüm süreçlerini IFASTURK ile yönetebilirsiniz. Sizler de girişiminizin en kısa sürede başarıya ulaşmasında profesyonel bir destek arıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.2023-03-31 08:46:48          Category: ENTREPRENEURSHIP

What You Need to Know About Getting Investment for Your Startup


It is clear that your startup needs investment to grow in the market and compete with its rivals. The right investment at the right time can make your startup more successful. Therefore, you need to pay attention to some points to get the right investment for your startup at the right time. So, what should you pay attention to in order for your startup to get investment? What are the types of investments?

What are the Types of Investors?

Investors are an important part of the entrepreneurship ecosystem and are crucial for the development of sectors and startup financing. The combination of the right idea with investment is an important step in creating significant financial values. Therefore, the number of investors is increasing day by day. In this direction, investor types are also divided into different categories. Angel investors and venture capital funds are among the most well-known types of investors. Both types of investors aim to make a profit in the long run by meeting the financial needs of startups.

Angel investors are individuals who evaluate their personal wealth and make startup investments, while professional institutions that control larger amounts of money are called venture capitalists. Although the goals of angel investors and venture capitalists are similar, the amount of investment, the source of investment, and the management style are different. Angel investors invest even in the project idea stage, while venture capitalists usually want to see a prototype. The investments made by venture capitalists are generally in higher amounts.

Types of Investments You Can Receive

A startup can receive investment for many different purposes from the idea stage to the final stage. These investments can be listed as follows:

  • Pre-Seed Investment: This investment is the first stage and is generally made for projects in the idea stage. This investment includes investments made by the entrepreneurs' close circle.
  • Seed Investment: This type of investment represents the first official money collected by a commercial venture or business. This stage is very important in turning the idea into a commercial venture. These investments allow the company to finance its first steps.
  • Series A Investment: The main purpose of this investment is to accelerate the growth of the company. Entrepreneurs present a plan to investors. The amount of investment made varies depending on factors such as sector and idea.
  • Series B Investment: The goal of this investment is to take the business that has passed the development stage to the next level. The aim is to grow enough to meet market demand with the investment received.
  • Series C Investment: This type of investment is made when successful ventures seek additional financing to develop new products and enter new markets.

The risk decreases from pre-seed to series C throughout the startup investment series. It should also be taken into consideration that the amount of investment made may vary depending on this situation.

What are Popular Investor Networks?

The number of investor networks is increasing day by day. The most well-known among these investment networks are Galata Business Angels, Aslanoba Capital, Esas Ventures, Şirket Ortağım, İstanbul Startup Angels, and TR Angels Angel Investment Network. These networks support entrepreneurs financially and accelerate their growth with the help of their networks.

Looking at the world as a whole, there are quite a few investor networks. Angel Investment Network, DSW Angels, 500 and Advantage Business Angels are among the most prominent investment networks.

How Does the Investment Process Work?

The investment process for a startup is one of the most important processes that plays an effective role in the future of the startup. Along with communication between individuals, many paperwork is also a part of this process. Any mistake that may occur here can cause great difficulties. When the investment processes are evaluated, it is seen that the processes do not progress the same for everyone. Communication between the investor and the entrepreneur is very important here. However, legally, the processes can be similar.

In the first stage of the investment process, initial discussions are held between the investor and the entrepreneur. Then, the confidentiality letter is signed to protect trade secrets and information. Then, the business plan is presented to the investor. An intent letter is signed to outline the general terms of the agreement, and the corporate documents of the startup are examined. After the examinations, a final offer is made. If both parties agree, the process is finalized by signing contracts.

Grow Your Business with IFASTURK!

Your business needs to go through many stages to be able to grow by getting investments. You will need professional support for these stages to progress safely. IFASTURK is here to support you in this regard. You can manage all the processes of your business with IFASTURK. If you are looking for professional support to help your business succeed as soon as possible, you can contact us.Yorumlar


Paylaş