2021-12-27 13:34:18         

MAAŞ BORDROSU NEDİR ?

Maaş bordrosu işverenin personeline ödediği ücretin net, brüt ve vergilerinin işlendiği, işverenlerce her ay düzenlenmesi gereken dokümandır. Maaş bordrosu sayesinde çalışanın aylık kazancı resmi olarak beyan edilir. Bu nedenle maaş bordroları her ay kesinlikle düzenlenmesi gereken bir belgedir.

Aylık kazancın resmi olarak ispatlanmasını sağlayan bir evraktır. Bu sebeple maaş bordrosunun tanzim edilmesi ve uygulanması çalışan ve işveren için büyük öneme sahiptir.

Maaş bordrosu nasıl temin edilir ?

Devlet memurları için maaş bordrosu www.turkiye.gov.tr adresinden yani e-devlet sisteminden kolaylıkla temin edilebilir. Kamu kurumları dışındaki çalışanlar ise çalıştıkları yerin muhasebe veya IK departmanlarından maaş bordrosunu talep edebilirler.

Maaş bordrosu devlet kurumlarına ispat niteliğinde bir belge olduğundan içeriğinde yer alması zorunlu bilgiler mevcuttur. Çalışanın isim soy ismi, çalışana yapılan ödeme günü ve ödemenin kapsadığı dönem, ücretteki tüm kesinti tutarları, mesai ve tatillerle ilgili tutarlar ve işveren yetkilisinin imzası maaş bordrosunda bulunması gereken unsurlardır.

Maaş bordrosu nasıl hesaplanır sorusuna cevap olarak ise aşağıdaki işlem verilebilir:
Personel kesinti hesabı

  • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret X %14
  • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret X %14
  • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret X %1
  • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
  • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
  • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
  • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşveren kesinti hesabı

  • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
  • İşsizlik sigortası işveren payı = Brüt ücret x %2

Maaş bordroları kanunen belirtilen usullere göre düzenlenmesi gereken önemli bir evraktır. Kanun dışında bir işlem yapıldığı takdirde iş, sigorta ve vergi usul kanunlarında cezai işlemlerle karşı karşıya kalınabilir.