Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?
2023-09-02 11:09:53          Kategori: İŞ YÖNETİMİ

RAKİP ANALİZİ NEDİR? NASIL YAPILIR?


Rekabetin arttığı sektörlerde, şirketler etkili stratejiler belirlemek için rakip analizi yaparlar. Bu sayede ticari faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütebilirler. Rakip analizi yapan şirketler, sektördeki diğer firmaların çalışmalarını da inceleyerek satış ve pazarlama stratejilerini belirleyebilirler. Bu da müşterilere ulaşmak için büyük bir avantaj sağlar. Rekabet analizi farklı yöntemlerle yapılabilir, ancak hangi sektörde olursanız olun doğru yöntemi seçmek ve süreci etkili bir şekilde yürütmek önemlidir. Yanlış rakip analizi, şirketleri beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Daha başarılı ve verimli ticari faaliyetler için rakip analizini okumaya devam edin.

Rakip Analizi Nedir?

Herhangi bir sektörde bulunan bir firmanın, sektördeki diğer şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak onları daha iyi tanımasını sağlayan stratejik analize rakip analizi adı verilir. Bu araştırma içinde; rakip olan şirketlerin faaliyetleri, stratejileri ve hedef kitlelerinin beğendiği yönleri gibi verilere ulaşılabilir. Rakip analizi sayesinde elde edilen bilgiler, firmaların gelecekte alacakları stratejik kararları belirlemede etkilidir. Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren şirketler, ürün ve hizmetlerini daha başarılı şekilde pazarlayabilmek için rakip analizine ihtiyaç duyarlar.

Rakip analizinin amacı, şirketlerin rakiplerinin yaptıklarının aynısını yapmalarını sağlamak değildir. Asıl hedef, bu şirketlerin rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için yapabileceklerini belirlemektir. Rakip analizi sayesinde siz de sektörünüzde bulunan diğer şirketler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda bu analiz, sektörünüzün ihtiyaçlarını ve müşterilerinizin beklentilerini tespit etmenizi de sağlar. Rakip analizi yapmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde daha etkili stratejileri belirlemeyi sağlar.
 • Sektörde bulunan boşlukları tespit ederek o alanlara odaklanmayı kolaylaştırır.
 • Geleceğe yönelik olarak daha net ve kesin kararlar vererek stratejik ilerlemeyi sağlar.
 • Sektörde bulunan rakiplerin zayıf ve güçlü yönlerini görmeye yardımcı olur.
 • Kullanıcı deneyimini artıran yapılar yaratmayı mümkün kılar.
 • Markalaşma sürecinde daha başarılı ilerlemeyi sağlar.
 • Trendleri takip ederek buna yönelik stratejiler geliştirmeyi sağlar.

Rakip Analizinde Kullanılan Yöntemler

Rakip analizinde temelde kullanılan 3 farklı yöntem vardır. Bu yöntemlerin her biri, bir sektör için kullanılabilir ya da bunlardan yalnızca biri tercih edilebilir. Rakip analizi yöntemleri ile ilgili aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

 1. SWOT Analizi
 2. Strengths (güçlü yönler), weaknesses (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar) ve threats (tehditler) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan SWOT analizi, şirketlerin rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesini sağlar. Bu sayede fırsatları ve tehditleri analiz etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda SWOT analiziyle hem müşteri hem de şirket bakış açısıyla firmaları değerlendirebilirsiniz. SWOT analizinde en iyi ve doğru sonuçları alabilmek için sektöre hakim olmanız çok önemlidir. Eğer sektörel bilgi konusunda yetersizseniz, asıl hedeften ve analizden uzaklaşabilirsiniz.

 3. PEST Analizi
 4. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik unsurların bir arada değerlendirildiği analize PEST analizi adı verilir. Bu analiz yöntemi sayesinde şirketler, rakiplerinin operasyonel yeteneklerini ve dışsal faktörlere adapte olma süreçlerini daha iyi değerlendirebilir. PEST analizi yaparak rakiplerinizin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlere hazır olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda bu analiz yöntemi, değişimlere karşı şirketinizin nasıl etkileneceğini süzgeçten geçirmenizi sağlar.

 5. Rakip Dizgisi
 6. Rakip dizgisi, şirketlerin rakiplerinin performansını anlamalarını sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu analiz sayesinde rakiplerin sektöre ve pazara olan katkıları anlaşılabilir. Dolayısıyla şirketler, satış ve pazarlama stratejilerini şekillendirirken bu verilere bakabilir. Rakip dizgisi yöntemi ile analiz yapmak istiyorsanız, sektörünüzü ve rakiplerinizi çok iyi tanımlamanız gerekir. Sonrasında hedef kitleyi belirlemeli ve bu kitlenin beklentilerini tespit etmelisiniz. Belirlediğiniz faktörlere göre rakiplerinizi sınıflara ayırarak puanlayabilirsiniz. Böylece rakip şirketlerin müşterilerine sunduğu avantajları ölçerek satış ve pazarlama stratejileri geliştirebilirsiniz.

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Başarılı bir rakip analizi yapmak için bu kompleks sürecin tüm adımlarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için rekabet analizi yaparken şu adımları izlemelisiniz:

 • Öncelikle işinizi çok iyi tanımalısınız. Kendi ürün ve hizmetlerinize dair yeterli bilgiye sahip olmadan rakip analizi yaparsanız, yanlış sonuçlar alabilirsiniz.
 • Ardından mevcut durumu analiz etmelisiniz. Bu sırada SWOT analizini kullanarak şirketinizin rakiplerine göre zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebilirsiniz.
 • Sektörünüzdeki rekabeti gözlemlemelisiniz. Ayrıca rakiplerinizle birlikte sektördeki toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri de tespit etmelisiniz.
 • Rakiplerinizi kategorilere ayırarak onlar hakkında nelere daha fazla odaklanmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Hedef kitle analizi yaparak müşterilerinizi daha yakından tanımalısınız. Bu sayede müşterilerinizin beklentilerine karşılık verecek stratejik adımlar atabilirsiniz.
 • Rakiplerinizi sektörde öne çıkaran ve diğer rakiplerinden ayıran özellikleri tespit etmelisiniz. Pazar üzerindeki hakimiyetini belirlediğiniz rakiplerinizin önüne geçmek için neler yapabileceğinizi bu sayede daha net anlayabilirsiniz.
 • Fiyat rekabet analizi yaparak rakiplerinizin hangi ürünü ne kadara sattığını öğrenebilirsiniz. Bu sayede de kendi fiyatlandırma politikanızı belirleyebilirsiniz.
 • Rakiplerinizin pazarlama stratejilerini analiz ederek kendi stratejilerinizi belirleme esnasında daha kolay karar verebilirsiniz.
 • Sektörünüzde bulunan şirketlerin müşterileri ile hangi mecralardan iletişime geçtiğini analiz edebilirsiniz. Bu sayede siz de müşteri ilişkileri konusunda doğru kararlar alabilirsiniz.
 • Rakiplerinizin web sitelerini ve SEO çalışmalarını incelemelisiniz. Böylece kendi SEO çalışmanızda kullanacağınız anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. İyi bir SEO rekabet analizi yaparsanız, satışlarınız doğrudan artar.

Örnek Rakip Analizi

Rakip analizini daha iyi anlamak için örnek vermek işlevsel olabilir. Özellikle online alışverişin yoğun olduğu dönemde birçok e-ticaret şirketi bulunmaktadır. Aşağıda bir e-ticaret şirketi üzerinden örnek rakip analizi verilmiştir.

 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir e-ticaret şirketi, rakip analizi yapmak için kullanılabilir. Öncelikle bu firma için SWOT analizi nasıl yapılır, onu değerlendirebilirsiniz.
 • İşe, e-ticaret sitesinin güçlü yönlerini tespit ederek başlayabilirsiniz. Örneğin, web sitesinin güçlü bir altyapıya sahip olması, kullanıcı dostu olması, hızlı çalışması ve marka bilinirliğinin yüksek olması, bu güçlü yönler arasında sayılabilir.
 • E-ticaret sitesinin zayıf yön örnekleri, rakiplerin sunduğu gibi indirimler sunmaması, ürün çeşitliliğinin az olması ve maliyeti düşük ürünlerde hataların yüksek olmasıdır.
 • E-ticaret sitesinin sunduğu fırsatlar; dijital pazarlama konusunda güçlü olması, rakiplerinden farklı bir konumda olması ve çalışanların memnuniyetinin yüksek olması olabilir.
 • E-ticaret sitesinin tehditleri, tedarikçilerin iflas etmesi, döviz kurlarında ani yükselişler yaşanması ve e-ticaret sektöründeki rakiplerin çoğalması olarak tespit edilebilir.

Rakip analizi yaparken hangi yöntemi tercih ederseniz edin, tüm aşamalarda doğru ve kesin bilgilerle net verilere ulaşabilirsiniz. Yeterli bilgi girmezseniz, yanlış sonuçlara ulaşabilir ve yanlış kararlar alabilirsiniz.

İfastürk ile Şirketinizin Kuruluşu ve Yönetimi

Yeni bir iş fikri veya rakiplerinizin önüne geçmek için rakip analizi yapmanız gerekiyor. Şirketinizi İfastürk ile kurabilir ve sonrasında da ihtiyacınız olan tüm hizmetlere buradan erişebilirsiniz. İfastürk ekibi, şirket kuruluşu ve sonrasındaki aşamalarda güçlü destek sağlar. Böylece arta kalan zamanınızda şirketinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.2023-09-02 11:09:53          Category: WORK MANAGEMENT

WHAT IS COMPETITOR ANALYSIS? HOW IS IT DONE?


In sectors where competition is high, companies conduct competitor analysis to determine effective strategies. This enables them to carry out their commercial activities more successfully. Companies that conduct competitor analysis can also determine their sales and marketing strategies by examining the activities of other companies in the industry. This provides a great advantage in reaching customers. Competition analysis can be done with different methods, but it is important to choose the right method and execute the process effectively, regardless of the sector. Incorrect competitor analysis can leave companies facing unexpected results. Read on to learn more about competitor analysis for more successful and productive commercial activities.

What is Competitor Analysis?

Competitor analysis is the strategic analysis that allows a company in any sector to better understand the strengths and weaknesses of other companies in the sector by revealing data such as the activities, strategies, and aspects that target audiences prefer of rival companies. The information obtained through competitor analysis is effective in determining the strategic decisions that companies will make in the future. Companies operating in any sector need competitor analysis to market their products and services more successfully.

The purpose of competitor analysis is not to make companies do the same things as their competitors. The main goal is to determine what these companies can do to survive in the competitive environment. With competitor analysis, you can also learn about other companies in your industry. At the same time, this analysis also allows you to identify the needs of your industry and the expectations of your customers. The advantages of making a competitor analysis can be listed as follows:

 • It makes it possible to determine more effective strategies in all processes from production to marketing.
 • It facilitates focusing on the gaps in the sector.
 • It provides more clear and decisive decisions for the future, ensuring strategic progress.
 • It helps to see the weak and strong aspects of competitors in the industry.
 • It enables the creation of structures that increase the user experience.
 • It provides more successful progress in branding.
 • It helps to develop strategies focused on following trends.

Methods Used in Competitor Analysis

There are three basic methods used in competitor analysis. Each of these methods can be used for a sector, or only one of them can be preferred. Brief information about the competitor analysis methods is given below.

 1. SWOT Analysis
 2. SWOT analysis, which is formed by the combination of the words Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, enables companies to identify the strengths and weaknesses of their competitors. This helps to analyze opportunities and threats. At the same time, SWOT analysis allows you to evaluate companies from both customer and company perspectives. To get the best and most accurate results in SWOT analysis, it is very important to be knowledgeable about the sector. If you are not knowledgeable about the industry, you may deviate from the main goal and

 3. PEST Analysis
 4. PEST analysis is the analysis method where political, economic, social, and technological factors are evaluated together. With this analysis method, companies can better evaluate their competitors' operational abilities and their adaptation processes to external factors. By doing a PEST analysis, you can determine whether your competitors are ready for political, economic, social, and technological changes. At the same time, this analysis method allows you to sift through how your company will be affected by changes.

 5. Competitive Array
 6. Competitive array is an analysis method that allows companies to understand the performance of their competitors. This analysis enables you to understand the contribution of competitors to the sector and the market. Thus, companies can look at these data to shape their sales and marketing strategies. If you want to analyze with the competitive array method, you need to describe your sector and your competitors very well. Then, you should determine the target audience and identify their expectations. According to the factors you have identified, you can classify and score your competitors. Thus, you can develop sales and marketing strategies by measuring the advantages offered to customers by rival companies.

How to Do Competitor Analysis?

To conduct a successful competitor analysis, you must perform all the steps of this complex process carefully. To reach your goals while conducting a competition analysis, you should follow these steps:

 • First of all, you must know your business very well. If you conduct competitor analysis without sufficient knowledge about your own products and services, you may get wrong results.
 • Then, you should analyze the current situation. During this process, you can use SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of your company compared to your competitors.
 • You should observe the competition in your industry. You should also identify social, social, and economic transformations in the industry with your competitors.
 • By grouping your competitors, you can better understand what you need to focus on.
 • You should get to know your customers better by doing target audience analysis. This way, you can take strategic steps that meet your customers' expectations.
 • You should identify the features that distinguish your competitors from each other in the sector. You can understand what you can do to outperform your competitors in the market by doing this.
 • By analyzing the price competition, you can learn how much your competitors sell their products for. Thus, you can determine your pricing policy.
 • By analyzing the marketing strategies of your competitors, you can easily make decisions when determining your own strategies.
 • You can analyze how companies in your industry communicate with their customers through different channels. This way, you can make the right decisions about customer relations.
 • You should examine the websites and SEO studies of your competitors. Thus, you can determine the keywords you will use in your SEO work. If you conduct a good SEO competitor analysis, your sales will increase directly.

Example Competitor Analysis

Giving an example could be functional to better understand competitor analysis. Especially during periods where online shopping is intense, there are many e-commerce companies. Below is an example competitor analysis provided based on an e-commerce company.

 • A SWOT analysis can be used to make competitor analysis for an e-commerce company operating in the textile sector.
 • You can start by identifying the strengths of the e-commerce site. For example, the site's strong infrastructure, user-friendliness, fast operation, and high brand awareness can be counted among these strengths.
 • Weakness examples of the e-commerce site are that it does not offer discounts like its competitors, has a low product variety, and has high errors in low-cost products.
 • Opportunities offered by the e-commerce site may be strong digital marketing, being in a different position from its competitors, and high employee satisfaction.
 • Threats to the e-commerce site can be identified as suppliers going bankrupt, sudden increases in exchange rates, and an increase in competitors in the e-commerce sector.

No matter which method you prefer while doing competitor analysis, you can reach clear data with correct and precise information in all stages. If you do not provide enough information, you can reach wrong results and make incorrect decisions.

Establishment and Management of Your Company with Ifasturk

You need to conduct a competitor analysis to come up with a new business idea or to get ahead of your competitors. You can establish your company with Ifasturk and access all the services you need from here. The Ifasturk team provides strong support in the establishment and subsequent stages of your company. Thus, you can focus on growing your business with the remaining time.Yorumlar


Paylaş