Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Dönüştürmek
2023-03-10 10:32:30          Kategori: İŞ KURMA REHBERİ

ŞAHIS ŞİRKETİNİ ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMEK


Kendi işinizin sahibi olmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey bir şirket kurmaktır. Şahıs şirketi, diğer şirket türlerine göre daha az masraflı ve kolay kurulabilir olduğu için başlangıçta tercih edebileceğiniz şirket türüdür. Zamanla iş hacminizin büyümesiyle birlikte şahıs şirketinizi anonim ya da limited şirkete çevirebilirsiniz. Bu sayede başlangıçta limited şirket ya da anonim şirket kurarak risk almanız gerekmez. İşlerinizin büyüklüğüne göre doğru zamanda şirket dönüşümü yapabilirsiniz. Ayrıca bu şirket türleri, şahıs şirketine göre daha zorlu kuruluş aşamalarına sahip oldukları için vakit kaybetmezsiniz. Zamanla işleriniz büyüdükçe ve ortak buldukça limited ya da anonim şirkete geçerek daha az maliyetli vergi ödemeleri ile kârınızı artırabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Anonim veya Limited Şirkete Çevrilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere tüzel kişi olmayan şahıs şirketlerinin, tüzel kişiliği olan limited şirketlere dönüşmesi mümkündür. Aynı zamanda şahıs firmaları, anonim şirkete de dönüştürülebilir. Kanunda bu dönüşüme tür değiştirme adı verilir. Şahıs işletmeleri limited şirkete dönüşürken tek kişilik ya da ortaklık yapısında olabilir. Eğer ortaklık yoluyla limited şirket oluşacaksa, gerçek kişi ile üçüncü kişi ya da kişilerin ortaklık konusunda anlaşması gerekir.

Şahıs firmanızı limited şirkete dönüştürmek için yapmanız gerekenler Türk Ticaret Kanunu’nun 182-193. maddelerinde ve yönetmeliklerde açıklanmıştır. Herhangi bir ek vergi ödemeden şahıs şirketinizi, limited şirkete dönüştürmeniz mümkündür. Bu sayede çok büyük bir kolaylık elde edebilirsiniz. Elinizdeki ürünleri satmanıza gerek kalmadan, KDV ve gelir vergisi ödemek zorunda olmadan bu ürünleri limited şirketinize devredebilirsiniz. Bununla birlikte şahıs şirketinizin üzerinde herhangi bir mal varlığınız bulunuyorsa, ek bir ödeme yapmadan limited şirkete aktarabilirsiniz. Bu mal varlıklarına şahıs şirketiniz üzerine kayıtlı olan araçlar da dahil edilir.

Şahıs şirketinizi anonim şirkete mi yoksa limited şirkete mi dönüştüreceğiniz konusunda karar veremiyorsanız, bu şirket türlerinin gerekliliklerine ve sahip oldukları özelliklere bakabilirsiniz. Genel olarak anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklar; maliyet, ortak sayısı, sorumluluklar ve prosedürlerdir.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmenin Avantajları

Şahıs şirketini daha sonradan limited ya da anonim şirkete dönüştürebilme imkanı, işletmenin iş hacmine göre şirketi doğru zamanda büyütebilme avantajı sunar. Bu sayede fazladan sermaye ayırmanıza gerek kalmadan şirket kurabilir ve işletmenizi sonradan daha kurumsal bir hale çevirebilirsiniz. Sahip olduğunuz şahıs şirketini, anonim veya limited şirkete dönüştürerek pek çok avantaj elde edebilirsiniz. Anonim ve limited şirketlerde hem aradığınız kurumsallığı bulabilir hem de harç ve ödeme maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Limited şirket kurmak için tek ortağınızın bulunması yeterlidir. Bununla birlikte şirketinizin daha kurumsal bir hale dönüşmesi için şirket içi yapılandırma konusunda da limited şirketler büyük kolaylık sağlar.

Şahıs şirketinizi, limited ya da anonim şirkete dönüştürerek şu avantajlara sahip olabilirsiniz:

 • Şahıs firmanızda bulunan bütün stok ürünleri, satışlarını yapmadan KDV ve gelir vergisinden muaf bir şekilde limited ya da anonim şirketinize aktarabilirsiniz.
 • Şahıs şirketiniz üzerine kayıtlı olan bütün taşınmazları, tapu harcı ve diğer tüm harçlardan muaf olarak vergi ödemeksizin limited ya da anonim şirketinize devredebilirsiniz.
 • Şahıs işletmenize ait tüm taşınmazları, vergi ödemeksizin anonim ya da limited firmanıza aktarabilirsiniz.
 • Şahıs firmanızın bilançosunda bulunan geçmiş dönem zararlarını limited ya da anonim şirketinize geçirebilirsiniz.
 • Şahıs şirketinizin KDV beyannamesindeki devrolan KDV tutarını limited ya da anonim şirketinizde kullanabilirsiniz.
 • Şahıs şirketinizi anonim şirkete dönüştürdüğünüzde, siz ve ortaklarınız şirketinizin kamu borçlarından sorumlu olmazsınız. Bu sayede şahsi mal varlıklarınızı, şirketin zarar etmesi gibi risklerden koruyabilirsiniz.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmek için Gerekli Evraklar

Şahıs şirketinizi, anonim veya limited şirkete dönüştürmek istiyorsanız, izlemeniz gereken adımları iyi bilmelisiniz. Bu işlemlere başlamak için öncelikle tescil talebi hakkında bir dilekçe yazmanız ve bunu iletmeniz gerekir. Şahıs işletmenizi anonim ya da limited şirkete çevirmek için gereken evraklar şunlardır:

 • Ticaret sicili ve oda sicili için iki ayrı dilekçe,
 • Limited şirkete geçiş yapmak için Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği dilekçe,
 • Tür değişikliğini beyan eden rapor,
 • Bilanço ibrazı,
 • Kuruluş bildirim formu,
 • Kurucuların imzaladığı kurucular beyanı,
 • Serbest Meslek Makbuzu ya da Yeminli Mali Müşavirlik raporu.

Ticaret Sicil Müdürlüğüne, şahıs şirketi dönüştürme işlemi için tescil başvurusunda bulunmanız gerekir. Bu başvuru esnasında da sizden bazı belgeler talep edilir:

 • Şahıs firması tür değişikliği beyanı,
 • Limited şirket kuruluşunda istenen evraklar,
 • Tür değiştirme raporu,
 • Tür değiştirme planı,
 • Şirket müdürleri tarafından noterde ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,
 • Ayni sermaye konulursa, buna yönelik olarak TTK’da ve ilgili yönetmelikte belirtilen belgeler,
 • Limited şirketin sermayesine göre pay bedellerinin en az %25’inin TTK’da belirtildiği şekilde bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirme Maliyeti

Sahip olduğunuz şahıs işletmenizi büyüterek anonim ya da limited şirket haline getirmek istiyorsanız, bu süreçte yapmanız gereken masrafı düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle mevcut şahıs şirketinizi tür değişikliği ile büyütmek istediğinizde; KDV, gelir vergisi, tapu harcı gibi ödemeleri yapmanıza gerek olmadığını bilmelisiniz. Şirketinizdeki tüm ürünleri satmaya gerek kalmadan ve şirketinize ait taşınmazlar için ekstra bir ödeme yapmadan bunları anonim ya da limited şirketinize devredebilirsiniz. Ancak limited şirket ya da anonim şirket kurmak için gerekli olan sermayenin ne kadar olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü tür değiştirme esnasında bu sermayeye sahip olup olmadığınıza bakılır. Şahıs şirketinizi limited şirkete dönüştürecekseniz; en az 10.000 TL sermayeye, anonim şirkete dönüştürecekseniz ise 50.000 TL sermayeye ihtiyacınız vardır.

Şahıs şirketinizi, limited ya da anonim şirkete dönüştürerek büyütmek istediğinizde tescil ve noter için de belli bir ödeme yapmanız gerekir. Tescil ve noter masrafları firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2.000–3.000 TL arasındadır. Şahıs şirketinizi büyütmek için doğru zamanı beklemeniz ve yeterli sermayeye sahip olmanız önemlidir. Bu nedenle şirket tür değişikliği için acele etmemelisiniz. İşletmeniz yeterli iş hacmine sahip olduğunda bu değişikliği yaparak pek çok maliyeti en aza indirgeyebilirsiniz.

Anonim veya Limited Şirketinizi IFASTURK ile Kurun

Yeni bir işe adım atacaksanız, şahıs şirketi kurarak işe başlamanız oldukça mantıklıdır. İşletmenizin büyümesiyle birlikte anonim ya da limited şirkete geçiş yaparak işlerinizi daha verimli bir şekilde yürütebilirsiniz. Mevcut şahıs şirketinizi, gerekli koşullara uygunluk gösterdiğinizde kolayca anonim veya limited şirkete dönüştürebilirsiniz. Ayrıca IFASTURK’ün uzman kadrosu, şirketinizi hangi türde kurmanız gerektiği konusunda size danışmanlık yapabilir ve sürecin tüm adımlarında sizinle birlikte ilerleyebilir.

Bir şahıs şirketinin anonim ya da limited şirkete dönüşümü yapması, işletmenin geleceği için oldukça önemlidir. Bu sayede daha kurumsal bir yapıya kavuşabilir ve pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz. Ancak tür değişikliği yapmadan önce, işletmenizin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre doğru zamanda hareket etmeniz gerekmektedir. IFASTURK olarak, bu süreçte size hizmet vermekten mutluluk duyarız.2023-03-10 10:32:30          Category: STARTING A BUSINESS GUIDE

CONVERTING A SOLE PROPRIETORSHIP TO A LIMITED OR ANONYMOUS COMPANY


If you want to be the owner of your own business, the first thing you need to do is to establish a company. The sole proprietorship is the type of company you can choose at the beginning because it is less costly and easier to set up than other types of companies. As your business grows over time, you can convert your sole proprietorship to an anonymous or limited company. This way, you do not have to take risks by starting a limited or anonymous company at the beginning. You can convert your company at the right time according to the size of your business. In addition, these company types have more challenging establishment stages than the sole proprietorship, so you do not waste time. As your business grows and you find partners, you can increase your profits by switching to a limited or anonymous company with lower tax payments.

Can a Sole Proprietorship be Converted to an Anonymous or Limited Company?

As stated in the Turkish Commercial Code, it is possible for non-legal entities such as sole proprietorships to become limited companies with legal personality. Sole proprietorships can also be converted into anonymous companies. This conversion is called a change of type in the law. When a sole proprietorship becomes a limited company, it can have a single-person or partnership structure. If a partnership structure is to be formed for the limited company, an agreement must be made between the real person and the third person or persons regarding the partnership.

What you need to do to convert your sole proprietorship to a limited company is explained in articles 182-193 of the Turkish Commercial Code and regulations. You can convert your sole proprietorship to a limited company without any additional tax payments. This way, you can have a great convenience. You can transfer these products to your limited company without having to sell them, pay VAT, or income tax. In addition, if you have any assets on your sole proprietorship, you can transfer them to your limited company without making an additional payment. These assets include vehicles registered on your sole proprietorship.

If you cannot decide whether to convert your sole proprietorship to an anonymous or limited company, you can look at the requirements and features of these company types. Generally, the differences between anonymous and limited companies are in terms of costs, number of partners, responsibilities, and procedures.

Advantages of Converting a Sole Proprietorship to an Anonymous or Limited Company

The possibility of later converting a sole proprietorship to an anonymous or limited company provides the advantage of being able to expand the company at the right time according to the business volume. In this way, you can establish a company without allocating additional capital and later make your business more institutionalized. You can gain many advantages by converting your sole proprietorship to an anonymous or limited company. Anonymous and limited companies provide both the institutionalization you are looking for and reduce your fees and payment costs. Having a single partner is sufficient to establish a limited company. In addition, limited companies provide great convenience in terms of internal structuring for your company to become more institutionalized.

By converting your sole proprietorship to a limited or anonymous company, you can have the following advantages:

 • You can transfer all the inventory products in your sole proprietorship to your limited or anonymous company without selling them and be exempt from VAT and income tax.
 • You can transfer all real estate owned by your sole proprietorship to your anonymous or limited company without paying any tax.
 • You can transfer all real estate owned by your sole proprietorship to your anonymous or limited company without paying any tax.
 • You can transfer past period losses in your sole proprietorship's balance sheet to your limited or anonymous company.
 • You can use the VAT transferred in your sole proprietorship's VAT return in your limited or anonymous company.
 • When you convert your sole proprietorship to an anonymous company, you and your partners are not responsible for your company's public debts. Thus, you can protect your personal assets from risks such as your company's losses.

Required Documents to Convert a Sole Proprietorship to an Anonymous or Limited Company

If you want to convert your sole proprietorship to an anonymous or limited company, you should know the steps you need to follow well. To start this process, you need to write a petition about the registration request and submit it. The documents required to convert a sole proprietorship to an anonymous or limited company are as follows:

 • Two separate petitions for the commercial registry and chamber registry,
 • A petition for limited company conversion specified in the Turkish Commercial Code,
 • A report stating the change of type,
 • Balance sheet presentation,
 • Establishment declaration form,
 • Founders' declaration signed by the founders,
 • Freelance Receipt or Sworn Financial Advisor report.

You must apply to the Trade Registry Directorate for registration to convert the sole proprietorship. Some documents will also be requested from you during this application:

 • Sole proprietorship type change declaration,
 • Documents required for limited company establishment,
 • Type change report,
 • Type change plan,
 • Signature statements under the trade name by the company managers at the notary public,
 • Documents specified in the Turkish Commercial Code and relevant regulations regarding in-kind capital,
 • Bank receipt showing that at least 25% of the pay amounts according to the limited company's capital are deposited in the bank as specified in the Turkish Commercial Code if in-kind capital is provided.

Cost of Converting a Sole Proprietorship to an Anonymous or Limited Company

If you want to expand your sole proprietorship by turning it into an anonymous or limited company, you may be thinking about the expenses you need to incur during this process. First of all, you should know that you do not need to pay VAT, income tax, or title deed fee to expand your current sole proprietorship with a change of type. You can transfer all your products in your company to your anonymous or limited company without the need to sell them and without making an additional payment for the real estate owned by your company. However, you should know how much capital is required to establish a limited or anonymous company because this will be checked during the type change process. If you are going to convert your sole proprietorship to a limited company, you need at least 10,000 TL capital, while you need 50,000 TL capital to convert it to an anonymous company.

When you want to expand your sole proprietorship to an anonymous or limited company, you also need to make a payment to the registration and notary. Although registration and notary expenses vary depending on the company, they are generally between 2,000-3,000 TL. It is important to wait for the right time to change the company type and to have sufficient capital. Therefore, you should not rush for the company type change. You can minimize many costs by making this change when your business has sufficient volume.

Establish Your Anonymous or Limited Company with IFASTURK

If you are going to start a new business, it is quite logical to start with a sole proprietorship. By turning it into an anonymous or limited company as your business grows, you can manage your business more efficiently. You can easily convert your current sole proprietorship to an anonymous or limited company if you meet the necessary conditions. In addition, IFASTURK's expert staff can provide you with consultancy on which type of company to establish and can proceed with you at all stages of the process.

Converting a sole proprietorship to an anonymous or limited company is very important for the future of the business. In this way, you can become more institutionalized and benefit from many advantages. However, before making a type change, you need to act at the right time according to the size and needs of your business. As IFASTURK, we would be happy to serve you in this process.Yorumlar

 1. Alpaslan hacıkasımoğlu
  2023-10-14 19:46:37
  Ifastürk Logo
  IFASTURKPaylaş