Sermaye Şirketlerinde Kapanış İşlemleri
2023-09-30 17:26:59          Kategori: HUKUK / VERGİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAPANIŞ İŞLEMLERİ


Limited ve Anonim şirketlerde yani sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri oldukça önemli ve detaylı bir süreçtir. Bu süreçte, şahıs şirketlerine göre daha fazla işlem ve süre gerekmektedir. Kapanış işlemlerinin tamamlanması için sermaye şirketlerinin tasfiye dönemini tamamlaması gerekmektedir. Tasfiye dönemi, şirketin varlıklarının likiditeye çevrilerek borçların ödenmesi ve kalan varlıkların pay sahiplerine dağıtılması sürecidir. Bu süreç, şirketin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve hukuki olarak kapanması anlamına gelir. Kapanış işlemlerinin uzun sürmesinin sebebi, sermaye şirketlerinin daha karmaşık yapısına ve yasal düzenlemelere uyması gereken prosedürlere sahip olmasıdır. Bu nedenle, kapanış işlemlerinin zaman alıcı ve detaylı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.

Tasfiye Nedir?

Ticaret hayatındaki anlamıyla; bir kuruluşun faaliyetlerini sonlandırması için şirket hesaplarının kapatılması, alacaklılara, şirkette kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilerek ilişkilerin kesilmesi sürecidir. Bu süreçte, şirketin varlıklarının satışı veya dağıtımı da gerçekleştirilebilir. Ayrıca, şirketin personelinin işten çıkarılması ve işlerin sona erdirilmesi gibi adımlar da atılabilir. Ticaret hayatındaki bu süreç, kuruluşun resmi olarak kapanmasını sağlar ve faaliyetlerin sona ermesiyle ilgili yasal sorumlulukları da yerine getirir.

Tasfiye Süreci Ne Zaman Başlar, Nasıl Girilir?

 • Sermaye şirketleri ortaklar kurulu kararı ile ortakları arasından veya dışarıdan tasfiye memuru (tasfiye süresince sorumlu olacak kişi) atayarak, Ticaret Sicil Müdürlüklerine tasfiye başlangıcını tescil ettirirler.
 • Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan tescil tarihi itibariyle şirket tasfiyesi başlar.
 • Bu tescil işlemlerinden sonra yayınlanan ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ile Vergi Dairesi ve SGK gibi şirketin sorumluluklarının bulunduğu diğer devlet dairelerine de en geç 1 ay içerisinde bildirimde bulunmaları gerekir.

Tasfiye Sürecinde Neler Yapılmalıdır?

 • Tasfiye sürecinde, şirketin mevcutlarının paraya çevrilmesi (stok, demirbaş ve taşınmazlar vb.), şirket alacaklarının tahsil edilmesi, şirketin borçlarının ödenmesi gerekmektedir.
 • Şirketin değerlerini tamamen nakde çevrilmesi ve en kısa sürede şirketin ticari faaliyetinin tamamlanması gerekmektedir.
 • Bu işlemler tamamlandıktan sonra kalan tutarlar ortaklara hisseleri nisabında ödenir.
 • Tasfiye süreci kanunen en az 6 ay olmaldır.
 • Tasfiye sürecinde de tüm mali sorumlulukların devam ettiği unutulmamalıdır. Vergi dairesi ve diğer kurumlara verilmesi gereken beyanname ve bildirimler verilmelidir.
 • Tüm bu bildirimlerin onaylanması sonucunda şirketin tasfiyeye girişi ticaret sicil gazetesinde yayınlanır.
 • Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan tasfiye girişi ile birlikte şirket ortakları, en az 6 ay süre ile işlemlerine devam eder. Şirket bu süre içerisinde yalnızca tasfiye amacıyla varlığını sürdürür.

Tasfiye Süreci Tamamlandığında Ne Yapılmalıdır?

 • Tasfiye sürecii tamamlandığında; Ticaret Sicil Memurluğuna başvurularak kapanış tescili işlemlerini yaptırmanız gerekir.
 • Tescil işlemlerinden sonra, Ticaret Sicil gazetesi ile birlikte sorumlu olduğunuz tüm resmi kurumlar ve 3. kişiler bilgilendirilmelidir.

Sermaye Şirketlerinde Kapanış İşlemleri Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Vergiler
 • Şirketinizi kapatıyor olmanız bir daha vergi ödemeyeceğiniz anlamına gelmez. Sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri tamamlandığı tarihten yani kapanış tarihinden sonraki dönemler için vergilendirilmezsiniz. Ancak şirketinizin aktif kaldığı vergi dönemleri için beyannameler şirketiniz kapandıktan sonra beyanname döneminde hazırlanacak ve bu beyannamelere dair ödemeleriniz olacaktır.

  • KDV: Şirketinizin tasfiyede olduğu son ay için takip eden ay KDV beyannameniz düzenlenecektir. Dolayısıyla şirketinizi kapatmış da olsanız 1 aylık KDV ve buna bağlı Damga Vergisi ödemeniz olacaktır. 2023 yılı için KDV Beyannamesinin Damga Vergisi 194,60 TL’dir. Örneğin Haziran ayında şirketinizi kapattıysanız Temmuz ayında Haziran ayına ait KDV beyannameniz düzenlenecek ve KDV ödemeniz olmasa dahi 194,60TL Damga Vergisi ödemeniz olacaktır.
  • Kurumlar Vergisi: Şirketinizin tasfiye süreci tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde verilecek olan Kurumlar Vergisi beyannameniz düzenlenecek ve bu beyanname için Damga Vergisi ödemeniz olacaktır. 2023 yılı için Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Damga Vergisi 393,90 TL’dir.

 • Sigorta Primleri
 • Sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sigorta primleridir. Şirketinizin kapatıldığı ay için de kendi adınıza olan Bağ-Kur prim borcu ödemenizi ve çalışanınız varsa çalışanınız için mali müşavirinizce size beyan edilen SGK Primlerini ödemeniz gerekir.

 • e-Dönüşüm Uygulamaları
 • Şirketinizin aktif kaldığı dönemde e-fatura/e-arşiv/e-smm gibi e-dönüşüm uygulamalarına başvurularınız yapıldıysa şirket kapanışı sırasında e-dönüşüm uygulamalarının da iptali gerekmektedir. Şirketini kapatmak isteyen Mükellef aboneleri için ilgili işlemler mail olarak ulaştırılmaktadır. Gelen maildeki yönergeleri takip ederek e-dönüşüm uygulamalarının iptalini de gerçekleştirebilirsiniz.

İletişim ve Daha Fazla Bilgi

Blog Anasayfa üzerinden diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sermaye şirketlerinin kapanış işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya diğer konularla ilgili aklınıza takılan soru işaretlerini gidermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde canlı destek hizmetinden, mail ile iletişim kurmaktan veya telefon üzerinden bize ulaşmaktan da memnuniyet duyarız.2023-09-30 17:26:59          Category: LAW / TAX

CLOSING PROCEDURES IN JOINT STOCK COMPANIES


Closing procedures inlimited and anonymous companies, also known as joint stock companies, are a crucial and detailed process. Compared to sole proprietorships, more transactions and time are required in this process. In order to complete the closing procedures, joint stock companies must complete the liquidation period. The liquidation period is the process of converting the company's assets into liquidity, paying off debts, and distributing the remaining assets to shareholders. This process signifies the complete termination of the company's operations and its legal closure. The reason why closing procedures take longer is that joint stock companies have a more complex structure and have to comply with legal regulations. Therefore, we can say that closing procedures are a time-consuming and detailed process.

What is Liquidation?

In the context of business, liquidation refers to the process of closing the company's accounts, settling debts by distributing the respective shares from the remaining assets to creditors, and cutting off relationships in order to terminate the operations of an organization. During this process, the company's assets can be sold or distributed. Additionally, steps such as terminating the employment of the company's personnel and ending business operations can be taken. This process in business ensures the official closure of the organization and fulfills legal responsibilities related to the termination of operations.

When Does the Liquidation Process Begin and How to Enter?

 • Joint stock companies establish the start of liquidation by appointing a liquidator (the person responsible during the liquidation period) from among or outside the shareholders through a board of shareholders' resolution and registering it with the Trade Registry Offices.
 • The liquidation of the company begins as of the registration date published in the Trade Registry Gazette.
 • After these registration procedures, notifications must be made to relevant institutions such as the Tax Office and the Social Security Institution within 1 month at the latest.

What Should Be Done During the Liquidation Process?

 • During the liquidation process, it is necessary to convert the company's assets into cash (inventory, fixed assets, real estate, etc.), collect the company's receivables, and pay off the company's debts.
 • The company's assets must be completely converted into cash and the company's commercial activities must be completed as soon as possible.
 • After these transactions are completed, the remaining amounts are paid to the shareholders according to their shares.
 • The liquidation process must last at least 6 months according to the law.
 • It should be noted that all financial liabilities continue during the liquidation process. Declarations and notifications that must be submitted to the Tax Office and other institutions should be made.
 • Upon the approval of all these notifications, the company's entry into liquidation is published in the Trade Registry Gazette.
 • With the publication of the liquidation entry in the Trade Registry Gazette, the company's shareholders continue their operations for a minimum of 6 months. During this period, the company only continues its existence for the purpose of liquidation.

What Should Be Done When the Liquidation Process is Completed?

 • When the liquidation process is completed, you should apply to the Trade Registry Office to carry out the closing registration procedures.
 • After the registration procedures, all responsible official institutions and third parties should be informed along with the Trade Registry Gazette.

Important Considerations Regarding Closing Procedures in Joint Stock Companies

 • Taxes
 • Closing your company does not mean that you will no longer have to pay taxes. After the completion of the closing procedures in joint stock companies, you will not be subject to taxation for the periods following the closing date. However, declarations for the tax periods in which your company remained active will be prepared in the declaration period after the closure of your company, and you will have payments related to these declarations.

  • VAT: For the last month in which your company is in liquidation, your VAT declaration will be prepared in the following month. Therefore, even if you have closed your company, you will have to make VAT payments for the one-month period and Stamp Duty related to it. The Stamp Duty for the VAT Declaration is 194.60 TL for the year 2023. For example, if you closed your company in June, your VAT declaration for June will be prepared in July, and you will have to pay 194.60 TL Stamp Duty even if you do not have any VAT payment.
  • Corporate Tax: Your Corporate Tax declaration, which will be submitted within one month after the completion of the liquidation process of your company, will be prepared, and you will have to pay Stamp Duty for this declaration. The Stamp Duty for the Corporate Tax Declaration is 393.90 TL for the year 2023.

 • Social Security Premiums
 • One of the important points to consider during the closing procedures in joint stock companies is social security premiums. You must pay the Bağ-Kur premium debt in your name for the month in which your company is closed, and if you have employees, you must pay the Social Security Premiums declared to you by your financial advisor for your employee.

 • e-Transformation Applications
 • If you have applied for e-transformation applications such as e-invoice/e-archive/e-SMM during the period in which your company remained active, the e-transformation applications should be cancelled during the company closure process. Relevant procedures for Taxpayers who want to close their company are sent via email. You can also cancel the e-transformation applications by following the instructions in the email.

Contact and More Information

You can review our other articles on the Blog Homepage. Additionally, you can visit our website to learn more about the closing procedures of joint stock companies or to resolve any questions you may have regarding other topics. We are also pleased to offer live support, communication via email, or reaching out to us by phone on our website.Yorumlar


Paylaş