Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2022-04-05 09:46:42          Kategori: ŞİRKET KURARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ŞİRKET KURARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Şirket kuruluşu aşamasında toplanması gereken bir çok belge ve atılması gereken bir sürü adım vardır. Şirket kuruşu ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeleri bir çok yerde bulabilirsiniz ama özellikle dikkat etmeniz gereken hususları ve pratikte karşılaşacağınız bazı püf noktalarını sizin için derledik.

Aşağıda kuruluş aşamasından önce, kuruluş esnasında ve kuruluşun tamamlanmasının ardından dikkat etmeniz gereken noktaları bulabilirsiniz.

Kuruluş öncesi dikkat edilecek hususlar

Yeni bir şirket kurmadan önce tüm masrafları, toplanacak belgeleri ve iş planını önceden düşünün. Kira, sigorta gibi artan maliyetler ve rekabet kalemlerine de dikkat edin. Şirketinizin veya işyerinizin faaliyet gösterdiği endüstri koluna has tüm maliyetleri de araştırın.

Bunun için daha önce hazırladığımız Pazar Araştırması Yapmak ve İş Planı Oluşturmak yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Şirketinize yasal bir statü kazandırmadan önce ciddi harcamalar yapmayın. Resmi olarak işe başlamadan önce yapacağınız harcamaların belirli bir tutarının üstünde olanları yapıldıkları yılda vergiden düşemeyebilirsiniz: Bunlar belirli bir dönemde ancak vergiden düşülebilir. Bunun tam aksine, mevcut şirketin yaptığı harcamaların çok büyük bir kısmının bir yıl içerisinde amorti edilmesi mümkündür.

Kira kontratınızı, ticaret unvanını ve kuruluş yerini tespit ederek hazırlayın.

Şirketin işlemlerini yürüteceğiniz mali müşaviriniz ve avukatınız ile sözleşme imzalayın. Anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu nedeniyle avukat bulundurmak zorundasınız. Fakat şirket türünüz ne olursa olsun mutlaka bir avukat ile çalışın.

Eğer kuracağınız şirket türüne karar veremediyseniz Anonim Şirket – Limited Şirket yazımızdan destek alabilirsiniz.

Her ne kadar sermaye şirketi kurmuş olmasınız bile, unutmayın ki şirketlerin tüzel kişiliğinden alınamayan vergi borcu ceza ve faiz ilk önce şirketin kanuni temsilcileri olan müdürlerinden veya yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir. Ancak kanuni temsilciden tahsil edilememesi halinde şirketin müdür veya yönetim kurulu üyesi sıfatı taşımayan ortaklarından talep edilir. Daha sonra müdürler veya yönetim kurulu üyeleri değişmiş olsa bile her müdür veya yönetim kurulu üyesi kendi dönemindeki vergi borçlarından dolayı sorumludur.

Ticaret unvanını kontrol etmek

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde unvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunlu olduğundan, kullanılmasına karar verilen ticaret unvanınızın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve TOBB'un web sitesi üzerinden Ticaret Sicili Gazetesi başlığında unvan sorgulama adımlarından sorgulama yapmalısınız.

MERSİS üzerinden işlemlerin yapılması

Türkiye’deki tüm ticaret sicil müdürlükleri kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden yapmaktadır. Şirket kurmak için unvan, amaç ve konu, sermaye, ortaklık yapısı vb. konuların yazıldığı bir “ana sözleşme” oluşturulmalısınız. Ancak bu ana sözleşme MERSİS’ten oluşturulacak ve notere MERSİS Talep Numarası söylenerek çıktı alınarak tasdik ettirilecektir.

Kuruluş öncesi KOSGEB başvurusu

Eğer KOSGEB üzerinden hibe almayı düşünüyorsanız, şirketinizin kuruluşunu yapmadan önce KOSGEB’e kayıt olarak, destek ve hibelerden faydalanabilirsiniz. Sadece bu başvuru ile kuruluş aşaması için ödediğiniz paranın büyük bölümünü geri alabilirsiniz. KOSGEB yeni girişimcilere 30.000,00 TL’ye kadar hibe vermektedir.

KOSGEB hibeleri ve destekleri için tüm başvuru ve eğitimler ücretsiz ve aracısız da yapılabilir. Bunun için aracı bir kurum ile çalışmadan önce KOSGEB’in web sitesini ziyaret etmelisiniz.

Ana sözleşme

Ana sözleşmenizi noter onayından önce Ticaret Siciline kontrol ettirmelisiniz. Aksi taktirde noterde tasdik ettirdiğiniz ana sözleşmenin Ticaret Sicil tarafından kabul edilmemesi halinde yeniden noter masrafı ödemeniz gerekecektir.

Ana sözleşme notere tasdik ettirildikten sonra 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil işlemi yapılmalıdır, aksi taktirde sözleşme geçersiz olur.

Ayrıca ana sözleşmede ve imza sirkülerinde şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir.

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilmelidir.

Vergi dairesi işlemleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirket kuruluşunu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Gerekli tüm evrakları Vergi Dairesi’ne teslim ettikten sonra şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size bir yoklama memuru gönderilecektir. Bu memur ilgili yerin şirket açmaya uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer yoklama memuru uygun görür ise size bir yoklama tutanağı verir. Bu tutanağı muhasebecinize vererek şirketiniz adına vergi levhası çıkartabilirsiniz.

SGK İşlemleri

İşyeri bildirgenizi en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK'ya vermekle yükümlüsünüz. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağınız sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenler, bu bildirimleri SGK'ya yapılmış sayılacaktır.

Kuruluş sonrası işlemler

Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerini anlaşmalı matbaalardan bastırmanız gerekmektedir.

İşyeri Açma ve çalışma ruhsatı almanız gerekir. Başvuracağınız dilekçenin ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve m² üzerinden harç, küşat ücreti yatırılır.

Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak Hafta Tatili Ruhsatı alınması gerekir.

İlk defa işe başlayıp ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olan şirketler, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün, kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün içinde ödeme kaydedici cihaz almak ve kullanmak zorundadır. Ayrıca ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, satın aldıkları cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kaydettirmek zorundadır.

İş hukuku ile ilgili diğer yazılarımızı kaçırmamak için bloğumuza abone olabilirsiniz

2022-04-05 09:46:42          Category:


Yorumlar


Paylaş