2021-12-27 13:22:04         

ŞİRKETLEŞME SÜRECİ NASIL OLUR ?

Girişimciler için şirket kurmadan önce almaları gereken kararlar nelerdir? Şirket kuruluş adımları nelerdir? Şirket kurduktan sonraki prosedürler ve girişimcinin yükümlülükleri nelerdir? Bu gibi soruların hepsini IFASTURK web sitesinde cevaplandırmaya devam ediyoruz. Detaylı bilgi için 0212 908 06 60 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Şirket kurulmadan önce neler yapılır ?

Şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce para ve zaman kaybını önlemek için şirketinizin kuruluş öncesinden kuruluş bitimine kadar ki olan süreci doğru ve etkin bir şekilde yönetebilecek bilgi ve tecrübe sahibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile çalışmak faydanıza olacaktır.
Kuruluş sürecinde size destek sağlayacak Mali Müşavirinizin Ar-Ge MuhasebesiHarç UygulamalarıTeknokent Süreci, eğer TÜBİTAK projesine sahipseniz TÜBİTAK Proje Süreci, Ara Dönem Raporları, Teknokent yönetiminin istediği istisna raporları vb. konular hakkında detaylı bilgi birikimine ve donanıma sahip olması size bu süreçte sağlanan hak, istisna ve destekleri etkin şekilde kullanmanız açısından önem arz edecektir.

Şirket kuruluşu başlamadan adresin kesinleşmesi şart mıdır ?

Evet. Şirket adresinizin kuruluştan önce kesinleşmesi gerekmektedir. Adresin kesinleşmesi bir zorunluluk olmamakla beraber sonraki süreçte değiştirilmesi mümkündür. Ancak bu durum size ek para ve zaman kaybı yaratacaktır. Bu süreçte girişimciler Anonim ve Limited şirket türlerinden birini seçmektedir. İki şirket türünün kuruluş aşamasında bir fark olmamasına rağmen prosedürde birkaç farklılık bulunmaktadır.
Şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce girişimcinin aşağıda belirtilen maddelerin cevaplarını kesinleştirmesi gerekmektedir.

  • Faaliyetin yapılacağı adres nerede olmalıdır?
  • Şirket konusu ve türü (A.Ş. LTD.) ne olmalıdır?
  • Şirket unvanı ne olmalıdır?
  • Şirket sahip olacağı sermaye yapısı nasıl olmalıdır?
  • Şirket hangi NACE Koduna sahip olmalıdır?
  • Şirket ortaklık yapısı nasıl olmalıdır?

Şirket kuruluş yerleri nerelerdir ?

Teknokent: Teknolojik faaliyette bulunan firmaların bulundukları ve 4691 sayılı kanun ile destekli yerlerdir.
Kuluçka Merkezi: Şirketleşme sürecini henüz tamamlamamış olan girişimcilere kaynak ve hizmetler sağlayarak şirketin büyüyüp gelişmesine katkı sağlayan teknopark sahaları içerisinde bulunan yerlerdir.
Girişim Evleri: Temelde Kuluçka Merkezleri ile benzer biçimde çalışmaktadır son zamanlarda bankalar da girişim evi açarak girişimcilere faaliyetlerinde yardımcı olan yerlerdir.
Ofis-Büro-İşyeri: Teknopark sahası dışında kalan iş merkezi, kişiye ait yapılarda, alışveriş merkezleri gibi yerlerde faaliyetlerini yürütebilecekleri iş amaçlı yerlerdir.
Sanal Ofis: Adres belirtilerek kargo, posta ve santral hizmeti alınabilen yerlerdir.
Home Ofis: Girişimcinin ikamet ettiği evin bir kısmını iş için kullandığı yerlerdir.

Şirket unvanı nasıl belirlenir? Şirket unvanı belirlenirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

  • Ticaret unvanı, işletmenin konusunu ve şirketin türünü belirten ifadeler Türkçe olması şartıyla serbestçe seçilebilir. Ticaret unvanınıza “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimelerini ek almadan, sade ve yalın şekilde ancak Bakanlar Kurulu kararı ile konulabilmektedir.
  • Bu ifadeler Türk Ticaret Kanunu’nun 41 ve 42’nci maddeleri gereğince ticaret unvanınızda kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmamaktadır.
  • Ticaret unvanınızda resmi olarak tanımlanmış yerlerin isimleri kullanılabilmekte, ülke isimlerinin şirket unvanınızda kullanabilmek için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin almak gerekmektedir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların isimleri veya bunları belirten kısaltılmış isimleri ticaret unvanınızda ek olarak kullanılmamaktadır. Lakin bu kurum ve kuruluşların işletmekte olduğu işletmeler ile hissedar oldukları şirketlere ait ticaret unvanlarında kendilerine ait isimleri veya kısaltılmış isimleri kullanabilmektedirler.