Genç Girişimci Desteği Rehberi 2023

12 Mart 2023 | 08:11


Son yıllarda kendi işini kurup piyasaya atılmak isteyen genç girişimci sayısı gerek üniversitelerin destekleri, gerek devlet teşvikleri sayesinde önemli bir artış göstermekte. Ancak şirket kurup kendi işini yapmak isteyen birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetlerini düşünerek çekingen davranıyor. Bu yazımızda yeni şirket kuracak girişimcilerin en çok işine yarayacak konulardan birini; 29 yaş altı genç girişimci desteği konusunu inceleyeceğiz.

30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketinin de kapsamında yer aldığı torba yasa, vergiler açısından birçok sektör için çeşitli teşvikler içeriyordu. Emekli ikramiyesi, stok affı, geçmiş dönemdeki borçların tekrardan yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı, genç girişimci Bağkur desteği gibi konuları kapsayan bu torba yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa içerisinde genç girişimcileri en çok ilgilendiren konu ise tabii ki onlar için sağlanan Bağkur prim desteği.

Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

  1. Destekten yararlanabilecek genç girişimci yaş sınırı nedeniyle 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olanlar,
  2. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olanlar,
  3. Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar,
  4. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olanlar,
  5. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar genç girişimci desteğinden yararlanabilir.

Yukarıdaki maddeleri sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağkur prim desteği sağlanmaktadır.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

  1. 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayanlar,
  2. Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup şirketini kapatmış kişiler,
  3. Anonim veya limited şirket kuran kişiler bu teşvikten faydalanılamaz.

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Genç girişimci desteğinden faydalanan mükellefler, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun değişikliğiyle genç girişimci kazanç istisnası sayesinde gelir vergi tarifesinin 2. dilimine göre 2023 yılı için 150.000 TL‘ye kadar olan gelirlerin vergisini ödemekten muaf olacaklardır. Bu muafiyet tutarı her yıl güncellenmek üzere 3 yıl boyunca geçerlidir. Ayrıca 1 yıl boyunca Bağkur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır. Güncel olarak 2023 yılında ödenecek en düşük aylık Bağkur primi 3.452,76 TL‘dir. Yani teşvikten yararlanan genç girişimcilerin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 41.433,12 TL prim hazine tarafından karşılanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yazılı olan bent eklenmiştir:

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süre ile 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden faydalandırılır.

Buna göre 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağkur prim desteği sağlanacaktır. Aylık olarak ödenmesi gereken 3.452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Böylece 12 ay boyunca genç girişimcilere verilecek toplam destek tutarı 41.433,12 TL olacaktır.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile genç girişimci desteğine başvuruda bulunulabilir. İlgili şartları karşılayanlar başvuru için şirket kuruluş aşamasında mali müşavirinden destek alabilir. Vergi dairesine mali müşaviriniz tarafından verilen dilekçe sonuçlandığında (hızlandırmak için vergi dairesine bireysel olarak gidebilirsiniz) size iletilen “Genç girişimci desteğinden faydalanabilir.” yazısını; ikamet adresinize en yakın SGK Müdürlüğü Bağkur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat vererek destekten faydalanmaya başlayabilir, varsa başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağkur prim borçlarınızı sildirebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Hakkında Önemli Uyarı

Genç girişimci desteğinden faydalanırken işe başlama tarihinin de göz önüne alınması gerekir. Başvuru sırasında işe başlama tarihiniz şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanır. Şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelirleriniz bulunuyorsa ve ilerleyen süreçte bu durum tespit edilirse hem kayıt dışı gelirleriniz için cezai işlem uygulanabilir hem de genç girişimci desteğinden haksız olarak faydalandığınız için cezai işlem uygulanıp sunulan faydaların geri iadesi talep edilebilir. Ayrıca mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması da gerekmektedir.

Şirket kurmak ve genç girişimci desteğiyle ilgili tüm sorularınız için web sitemizdeki canlı destekten yardım alabilirsiniz. Dilerseniz e-posta veya telefon aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz.

Genç Girişimci Rehberi 


Etiketler:  Genç Girişimci,   Teşvik,   Destek
Paylaş