• 0 (212) 908 06 60 – 61

PERSONEL ÜCRET MALİYETİ ( TEŞVİKLİ BORDRO )

Teknopark Firmaları, TÜBİTAK'tan Ar-Ge kapsamında teşvik alan fimalar ve Normal statüde faaliyet gösteren firmalar için tasarlanmıştır. İşçinin işverene maliyetini hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Tübitak Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500) ve Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500) hazırlayıp onaylama konusunda Tübitak'a AKREDİTE olmuş bulunmaktayız.

PERSONEL

Personelinizi hangi meslek kodunda istihdam ediyorsunuz SGK tarafından yayımlanan meslek kodları" Destek başvurusunda bulunmadan önce karar verilmesi gereken önemli husustur. PERSONEL MESLEK KODLARI (*.Pdf)

Ekte şirketiniz için "Personel Özlük Dosyası"nı bulabilirsiniz. PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI (*.Pdf)

ŞİRKETLEŞME

• SAHİBİ/ORTAĞI/YETKİLİSİ OLDUĞUM TİCARİ İŞLETME VEYA ŞİRKETLERSORGULAMA EKRANI
Sorgulama Ekranına Gidin

• ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ
Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. İLGİLİ SAYFA

• FAALİYET ( NACE ) KODLARI
"Şirketiniz için uygun nace kodları" Destek başvurusunda bulunmadan veya şirket kurmadan önce faaliyet kodu ( nace kodu ) karar verilmesi gereken önemli husustur. FAALİYET (NACE) KODLARI (*.Pdf)

• KOSGEB Tarafından Desteklenen Nace Kodları
Girişimcilik eğitimi alınarak şirket kurulış ve bir takım masraflarınız için Kosgeb ‘ten destek almak istiyorsanız şirket kurmadan önce faaliyet kodu ( nace kodu ) karar verilmesi gereken önemli husustur. NACE KODLARI (*.Pdf)

• TÜRKİYEDE ŞİRKET KURMAK VE ŞİRKET TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
İlgili dökümana ulaşmak için TIKLAYIN (*.Pdf)

BEN KOBİMİYİM

İşletmenizin KOBİ statüsünde olup olmadığını KOBİ statüsünde ise hangi ölçekte değerlendirildiğini öğrenmek için İLGİLİ SAYFAYI ZİYARET EDİN

VERGİ BEYAN VE ÖDEME TAKVİMİ


2021 YILI MALİ TAKVİMİ

2020 YILI MALİ TAKVİMİ

VERGİ VE SGK UYGULAMALARI


NELERDEN VERGİ VE SGK PRİMİ KESİLİR (*.pdf)

2021 VERGİ UYGULAMALARI

2021 SGK UYGULAMALARI

——————————————————————————

2020 VERGİ UYGULAMALARI (*.pdf)

2020 SGK UYGULAMALARI (*.pdf)

——————————————————————————

2019 VERGİ UYGULAMALARI (*.pdf)

2019 SGK UYGULAMALARI (*.pdf)

ASGARİ ÜCRET VE MALİYETİ


İLGİLİ DÖKÜMANI İNCELEYİN (*.pdf)

SIK SORULAN SORULAR


E-MALİ MÜŞAVİR UYGULAMASI KULLANIMI

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız için geliştirdiğimiz ve ücretsiz olarak yararlandırılan e-mali müşavir uygulamamız Mali müşavirler ile vergi mükellefleri arasında bilgi ve belge yönetiminin takip edilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Ayrıca;
Vergi mükelleflerinin aylık olarak mali müşavire iletmesi gereken her türlü gelir faturası,gider faturası, fiş, ödeme dekontları, banka hesap ekstreleri, gider pusulası belgeleri, tahsilatve ödeme dekontları, sözleşme vb. belge ve bilgilerin elektronik ortamda mali müşavirliğe aktarılmasını sağlayan aynı zamanda elektronik olarak saklanmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan uygulamadır.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız ile sözleşme imzalandıktan sonra sistem üzerinden gerekli tanımlamaların yapılmasının ardından kullanıma açılmaktadır.

Muhasebesel olarak beyanname bildirim yükümlülüğü aylık olarak gerçekleşmektedir. İçinde bulunulan ay önceki ayın beyanname yükümlüğü gerçekleşmektedir. Bu sebeple önceki ayın muhasebe kayıtlarına geçmesi gereken her türlü belgeleri içinde bulunulan ayın ilk 10 gün içerisinde e-mali müşavir uygulamasına yüklenerek dönem kapat işleminin yapılmasını öneriyoruz. Dönem kapat işlemi yapılması ile sisteme yüklenen tüm belgeler ilgili Kurumsal Müşteri Temsilcinizin sistemine düşmektedir.

FATURA DÜZENLEMEK İSTİYORUM

A - e-arşiv Sisteme erişim : Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-arşiv uygulamasına bu linki kullanarak E-Arşiv sistemin erişim sağlanmaktadır.
B - e-arşiv Sistemi Üzerinden Fatura Düzenleme: Önemli bilgilendirme : Herhangi bir firmaya 1 gün içerisinde KDV dahil 5.000,00 TL ve üzeri fatura düzenleneceği durumda bu faturanın e-arşiv olarak düzenlemesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olmayan birine 1 gün içerisinde KDV dahil 30000 TL ve üzeri fatura kesecekseniz bu faturayı yine e-arşiv olarak hazırlamanız gerekiyor.
E-Arşiv sistemi üzerine fatura düzenlemek için;
     Vergi mükellefiyetinin başlaması ile birlikte bağlı bulunulan vergi daireniz tarafınca oluşturulan sisteme erişim bilgileri ( kullanıcı adı ve şifre ) ile E-Arşiv Portal Sistemine giriş yapılmaktadır.
     E-arşiv uygulamasına giriş yaptıktan sonra fatura oluştur kısmına tıklayıp hangi tarih için fatura düzenlenecekse ilgili tarih seçilmektedir.
     Fatura düzenlenecek firmanın VKN ve ya TC kimlik numarasını girdikten sonra fatura düzenlenecek mükellefin bilgileri otomatik gelecektir.
     Uygulama üzerinde bulunan mal hizmet kısmına ekle seçeneği ile düzenlenecek faturanın içeriğini ( miktar, brim, adet fiyatı ve kdv oranını seçtikten sonra oluştur simgesini tıklayarak satış faturası taslak olarak oluşturulmaktadır. Taslaklar bölümünde görünen faturanın içeriğini kontrol ederek bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra imzala seçeneği ile onaylanmaktadır. Fatura düzenleme kısmında son adım olan İnternet Vergi Dairesine tanımlı olan telefon numarasına gelen onay şifresinin sisteme girilmesi ile satış faturası onaylanmaktadır.
  Not : Düzenlenen satış faturasını pdf olarak bilgisiyarınıza indirerek müşterinize mail yolu ile paylaşmayı unutmayınız.
C - Gönderilen e-arşiv iptal edilebilir mi? : Entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilmektedir. Ancak bu durum GİB e-Arşiv Portalı için geçerli değil. Portalda düzenlenen e-arşiv faturalarını ne yazık ki iptal edilememektedir. Bu durumda faturayı düzenleyen ve düzenlenen her iki tarafın ilgili faturayı muhasebe kaydına almaması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-fatura uygulamasına bu link ile e-imza imzalama aracını kullanarak sistemin erişim sağlayabilirsiniz.

GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK HARCAMALARIM NELERDİR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesine göre, safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır.
A. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, ( Alkol, Sigara, özel harcamalar, işyeri üzerine kayıtlı olmayan araçların giderleri v.b. ticari faaliyet dışında kalan harcamalar kanunen kabul edilmeyen gider olmaktadır Bu sebeple muhasebe kaydı olarak işleneMEkte olup Ticari Kazancın tespitinde gider olarak gösterilemez. )
B. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)
C. İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
d. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri
E. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
F. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar
G. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
H. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar
İ. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.)
J. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
K.Yukarıda sayılan giderlere ek olarak, Bağ-Kur primlerinin de sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca vergi uygulamasında gider olarak gösterilebileceği hükme bağlandığından, ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla beyan edilen ticari kazançla sınırlı olmaküzere söz konusu primler indirim konusu yapılabilecektir.

Aşağıda yer alan harcamalarınıza ait belgelerinizi de gider belgeleriniz gibi mali müşaviriniz ile paylaşmayı unutmayınız.
A. Hayat/Şahıs sigorta primleri,
B. Eğitim ve sağlık harcamaları,
C. Bağış ve yardımlar,
D. Sponsorluk harcamaları,
E. Ar-Ge harcamaları,
F. Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,
G. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
H. Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi,
İ. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu
J. faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim,
K. Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi,
L. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

VERGİ, SGK ve BAĞKUR ÖDEMESİNİ NEREYE VE NE ZAMAN YAPMALIYIM?

İlgili beyanname tahakkuk edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan beyanname vade tarihi içerisinde ödemeleri gerçekleştirmeliyiz.
Son ödeme tarihi aşıldığı durumda 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,6 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

Vergi ödemeleri kamu bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait kamu bankalarından hesap açılmış olması gerekmektedir.

Sigorta prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

Bağkur prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple şahsınıza ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

Beyanname, vergi borçlarının tutarını hesaplamak için mükellefler tarafından, vergi kanunlarında belirlenen dönemlerde vergi dairelerine iletilen yazılı bildirilere denir.

Usulsüzlük cezası - Vergi cezası - Kaçakçılık cezası olarak 3 çeşit ceza bulunmaktadır.
Beyannamenin son bildirim tarihinde verilmemesi durumunda;
Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında 1 Ocak 2021'den itibaren 2.5 TL,
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 1 Ocak 2021'den itibaren 1.3 TL,
Bu iki maddenin dışında kalanlar için ise 1 Ocak 2021'den itibaren 650 TL usulsüzlük cezası uygulanmaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ ( KDV ) ÖDEMESİ NEDİR?

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluşur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Tersi durumda ise Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından büyük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmayarak aradaki fark bağlı olduğunuz vergi dairesi tarafından alacağınız haneye yazılır ve alacağınız bir başka deyişle devreden KDV tutarınız sonraki aya devretmektedir.

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluştur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Bu sebeple ilgili döneme ait ticari faaliyeti ilgilendiren gider fişleri, ürün ve hizmet alımlarına ait faturaların KDV Beyannamesi Tarh edilme tarihinden önce Mali Müşavir ile paylaşılması gerekmektedir.

MUHTASAR BEYANNAME NEDİR? MUHTASAR BEYANNAMESİNDE NELER BİLDİRİLİR.

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer şahıslarca, kesilen vergilerin matrahlarıyla beraber vergi dairesine beyan edilmesi ile oluşur.
Muhtasar Beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

MARKA, PATENT, FAYDALI MODEL ?

İşletmenin ürün, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin ürün,mal veya hizmetlerden ayıran işaretlere marka denilmektedir.

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.
Bir ürünün patentini aldığınızda, o ürünle ilgili her türlü hakka sahip olursunuz. Ürünün başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini ve satılmasını engelleyebilirsiniz. İsterseniz, patentli ürünün üretimini ve kullanımını herhangi birine lisans aracılığı ile devredebilirsiniz.
Başvuru Aşamaları:
  Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.
  Araştırma raporu yayınlanır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

PERSONEL İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yeni bir personelin işe başlaması durumunda aşağıda yer alan belgeler personelden istenmeli ve özlük dosyasına konmalıdır. Personel işe başlamadan önce muhasebe veya insan kaynakları birimine gerekli bilgilendirme yapılmalı ve personelin işe başladığı gün sigortasıda başlamış olmalıdır.
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- Kimlik fotokopisi
  2- İkametgah ( e-devletten alınabilir )
  3- Sabıka Kaydı ( e-devletten alınabilir )
  4- Mezuniyet belgesi ( e-devletten alınabilir )
  5- Önceki işyerinden en alınmış üret bordrosu veya kümülatif vergi matrahını gösterir belge
  6- İş Başvuru Formu
  7- Vesikalık fotoğraf
  8- Aile Durum Bildirimi Formu | (indir)
  9- Belirli Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  10- Gizlilik ve RekabetYasağı Taahutnamesi | (indir)
  11- Belirsiz Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  12- Zimmet Tutanağı | (indir)

PERSONELİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Personelin kendi istediği ile işten ayrılması durumunda aşağıdaki belgelerin doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Ayrıca son dönem ücret bordrosu ve varsa diğer formların doldurulması ve imzalanması gerekmektedir
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- İlişik Kesme Formu | (indir)
  2- İstifa Dilekçesi | (indir)

ŞİRKETİME ARAÇ KİRALAMAK İSTİYORUM FAYDAM VE MALİYETİM NEDİR?

Şirketinize araç kiralamak istediğinizde tarafınıza sağlanacak fayda ile maliyeti analiz edebilmek için taslak olarak hazırlanmış olduğumuz dosyada araç kiralama bedeli ile yapacağınız harcamaları tutarlarını ilgili alanlara girerek görebilirsiniz.