Yurtdışı Pazar Destek Programı KOSGEB Görsel

Yurtdışı Pazar Destek Programı KOSGEB


KOSGEB tarafından Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında ihracat yapan ya da ihracat yapmak isteyen işletmelere 300.000,-TL destek verilmektedir. Verilen Destek kapsamında ihracat hazırlığı için gerekli harcama kalemleri desteklenmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Pazar Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

KOSGEB İhracat Desteği

KOSGEB ihracat desteği; yurt dışı pazarlara açılarak ihracat yapmak isteyen, e-ticarete başlamak veya e-ticaret projesini geliştirmek isteyen KOBİ’lerimiz için temel giderleri karşılamaktadır.

KOSGEB destek programı için detay bilgi almak ve proje yazdırmak için IFASTURK ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Yurtdışı Pazar Destek Programı Destek Unsurları ve Desteklenecek Proje Giderleri

  • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
  • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
  • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri tablosu aşağıda yer alıyor.

Yurtdışı Pazar Destek Programı Destek Üst Limitleri Tablosu

GİDER ADI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
Personel Gideri 90.000 TL
Teçhizat ve Donanım Giderleri 50.000 TL
Yazılım 50.000 TL
Tanıtım Giderleri 100.000 TL
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 TL
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 TL
Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

KOSGEB ihracat desteği dışında Ticaret Bakanlığı tarafından benzer şekilde daha kapsamlı ihracat destekleri sunulmaktadır. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri için tıklayınız.


💡 Hizmet almak için IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim ile iletişime geçebilirsiniz.


Paylaş