VERGİ UYGULAMALARI 2022


Vergiye tabi işletmelerde oluşacak ticari kârın veya gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerin üzerinden tahakkuk ettirilecek verginin, Türk vergi sistemi kapsamında bulunan her bir vergi çeşitlerine göre hesaplamalarının fiililen yapılmasına vergi uygulamaları denir. Diğer bir ifadeyle vergi uygulamaları; vergiye tabi matrahın tespitinde izlenecek kural ve kaidelerin eksiksiz olarak hesaplamaya dahil edilerek ödenmesi gereken verginin tarh edilmesidir.

Paylaş