AR-GE TASARIM MERKEZİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


AR-GE Danışmanlığı

Günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen Ar-Ge ve innovasyon teşvikleri ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşması için; teknolojik bilgi üretimi ve ürün/üretim süreçlerinde yenilik yapılması önem taşımaktadır.

Artık KOBİ veya büyük şirket farkı olmaksızın şirketlerin hayatlarını devam ettirebilmeleri verimli ve etkili yeni ürün ve süreç geliştirme yeteneklerine bağlıdır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Mühendislik Yapı, Muhasebe, Finans ve Bordrolama birimleri arasındaki organizasyon şemasının mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılması ve uygulama esaslarının denetimi ile firmanızın karşılaşabileceği vergisel ve yapısal risk unsurlarını değerlendirerek en doğru süreç yönetim modellerinin oluşturulması sizler için kurgulanmaktadır.

Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinin Çalışmaları İle;

 • Ülke ekonomimize katma değer yaratan,
 • Uluslararası rekabet gücü olan,
 • Ürün kalitesi ve standardı yüksek,
 • Üretim maliyetleri düşük,
 • Nitelikli işgücü istihdamı olan
 • Belirli bir mali ve teknik yönetim metodolojisi içerisinde çalışmalarını sistematik olarak sürdüren Firma Olun…

Neden Ar-Ge Tasarım Merkezi Kurmalısınız ?

Firmanıza Faydaları;

 • Katma değerli üretim yapmak.
 • Finansal destek.
 • Ürün/hizmetin haklarının korunarak rakiplere karşı önlem alınmasına yardımcı olmak.
 • Nitelikli personel kadrosu oluşturmak.
 • Sürekli olarak yeni ürün/hizmet geliştirmek, mevcut ürün/hizmetin teknik özelliklerini/kabiliyetlerini arttırmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve firmanın sürekli kendini geliştirmesine destek olmak.
 • Doğru proje kurgusu ile kendini finanse eden bir Ar-Ge oluşturmak, Ar-Ge merkezi bünyesindeki tüm faaliyetlerin izlenebilir kılmak ve giderleri detaylı bir şekilde takip etmek.
 • Vergisel avantajların sadece devlet destekli projeler ile sınırlanmaması ve şirket genelindeki tüm yeni tasarım, geliştirme ve uyarlama çalışmalarının bu teşvik kapsamında değerlendirebilmek.

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Muafiyetleri Nelerdir ?

Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya Hak Kazanan firmaların faydalandığı temelde 6 farklı destek unsuru vardır.

 1. %100 Ar-Ge İndirimi
 2. %80-95 Gelir Vergisi İstisnası
 3. %50 SGK İşveren Hisse Teşviği
 4. %100 Damga Vergisi İstisnası
 5. %100 Gümrük Vergisi İstisnası
 6. %100 Tasarım İndirimi

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı Sürecimiz Nasıl Oluyor ?

IFASTURK danışmanlık, ön fizibilite raporu ile firmalarımızın yeterlik ve alt yapı uygunluğu taşımaları durumunda AR-GE veya tasarım merkezi çalışması yapmaktadır.
Ar-Ge veya tasarım Merkezi Kurulumu Başvuru ve Yönetimi Teşvik uygulamalarında başvuru sahibinin yönetim ekibini koordine edip destek olarak aşağıdaki konu başlıkları altında çalışmalar yürütür;

 • Kurulum Öncesi İhtiyaç Belirleme ve Aksiyon Planı Oluşturma
 • Organizasyonel Yapı Oluşturma, Kilit Personel Seçim ve Eğitimleri
 • Proje Yönetim Modeli Oluşturma
 • Teknik ve Mali Dokümantasyon Stratejisi Belirleme ve Devreye Alma
 • Kurulum Sonrası Kontrol, Yürütme, İzleme ve Raporlama

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Mali Süreç Yönetimi Hizmetlerimiz

 • Tam Zaman Eşdeğer Hesaplamaları
 • Ar-Ge ve Tasarım Personeli Yeterlilik Tespiti
 • Dışarıda Geçirilen Süre Beyanlarının Kontrolü
 • Personele Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Uygulama Esasları (Bordro Hesaplaması)
 • Ar-ge veya Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Değerlendirilmesi ve İndirimlerin Mevzuat Çerçevesinde Tespiti
 • Mali Tabloların Düzenlemesi ve Vergi Uygulamalarının Firma Özelinde Değerlendirilmesi
 • Maliyet Muhasebesi Ar-ge Proje Yönetimi
 • Muhasebe Yönetim Süreçleri
 • Projelerin Aktifleştirme Esasları
 • Ek Performans Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve İlave Ar-ge İndiriminin Analizi
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Yönetimi
 • Hibe Şeklindeki Nakdi Destek Dönüşlerinin Değerlendirilmesi, Vergisel Yönetim Muhasebesi , Beyan ve Uygulama Esasları
 • Gümrük Vergisi İstisna Uygulamaları (Tek Pencere Sistemi)
 • Temel Bilimler Mezunlarına Sağlanan Desteklerin Uygulanması
 • Faaliyet Raporunun Oluşturulması
 • Mali Teknolojik Alt Yapı Çalışmalarına Destek Verilmesi
 • Mali Süreç Yönetimi Farkındalık Eğitimi ve Çalıştay💡 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Mali Danışmanlık hakkında uzman desteği almak için İletişim Formumuz, Telefon Hattımız üzerinden veya Canlı Destek üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Paylaş