Asgari Ücret [2023]

27 Haziran 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının 2. dönemi için yeni asgari ücreti açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL ve günlük brüt 447,15 TL olarak belirlenmiştir. Bu, geçtiğimiz yıla göre %34'lük bir artış anlamına gelmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun uzun süren görüşmelerinin ardından belirlenen yeni asgari ücret, 01.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu yeni ücret, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek ve Resmi Gazete'de yayınlanarak duyurulacaktır.

Bu güncellemeyle birlikte, çalışanların maddi açıdan daha iyi bir duruma gelmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, asgari ücretle geçinenlerin hayat standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak daha istikrarlı bir gelecek sağlamak amaçlanmaktadır. Bu yeni asgari ücret düzenlemesi, Türkiye'deki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için atılan önemli bir adımdır.

Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 13.414,50 TL
Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 11.402,32 TL
Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 447,15 TL

Asgari Ücret 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret 13.414,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 1.878,03 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 134,15 TL
Kesintiler Toplamı 2.012,18 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 11.402,32 TL

İşverene Maliyeti 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 13.414,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 2.079,25 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 268,29 TL
İşverene Toplam Maliyeti 15.762,04 TL

 İlgili blog yazısı.

Bir insanın en temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu beslenme, barınma, giyim, ısınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarına yetecek düzeyde ücret alır. Bu ücret, En Düşük Maaşı temsil etmektedir.

İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş verilmesi YASAKTIR. Bu nedenle, asgari ücretten daha az maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içerir.


Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 429 TL'dir.

2022 yılı itibariyle, İş Kanununa göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi, işçi başina her ay 429 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.


Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.

Asgari ücretin altında maaş ödenmesi halinde işçi, iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.


Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.

Çalışan, kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.


İşveren 1-3 Yıl Arası Hapis Cezası Alabilir.

Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde, Vergi Usul Kanunu’na göre işveren yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecektir.

Asgari ücrete bağlı olarak uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası, asgari ücretli çalışanlar için geçerlidir. Ancak, tüm ücretliler için asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi ve damga vergisi kısmı istisna kapsamındadır. Bu istisna sayesinde, çalışanlar daha fazla kazanç elde edebilirler.


Asgari ücrete bağlı olarak uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası, asgari ücretli çalışanlar için geçerlidir. Ancak, tüm ücretliler için asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi ve damga vergisi kısmı istisna kapsamındadır. Bu istisna sayesinde, çalışanlar daha fazla kazanç elde edebilirler.

İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra asgari ücretin aylık brüt tutarından kalan tutar, gelir vergisi istisna tutarını oluşturur. Bu istisna tutarı, işçilerin maaşlarından kesilen vergi miktarını azaltır.


İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra asgari ücretin aylık brüt tutarından kalan tutar, gelir vergisi istisna tutarını oluşturur. Bu istisna tutarı, işçilerin maaşlarından kesilen vergi miktarını azaltır.


Asgari ücretin brüt tutarı, damga vergisine esas teşkil eden istisna rakamını oluşturur. Bu istisna rakamı, işçilerin maaşlarından kesilen vergi miktarını daha da düşürür.


İstisna tutarının üzerindeki rakamlar üzerinden hesaplanacak tutarlar, ödenecek gelir ve damga vergisini oluşturur. Bu hesaplama, işçilerin maaşlarından kesilen vergi miktarını etkiler. İşçilerin aldığı maaş arttıkça, ödenecek vergi miktarı da artar.


Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi matrahına isabet eden tutar üzerindeki kısımlar, ödenecek gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını oluşturur. Bu tutarlar, işçilerin aldığı maaşa göre değişir. İşçilerin aldığı maaş arttıkça, ödenecek vergi miktarı da artar.

Tüm ücretlilerden asgari geçim indirimi kaldırılmıştır.

Asgari ücretli ve diğer ücretliler, çalışma saatlerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde düzenlenmesi konusunda koruma altındadır. Bu nedenle, haftalık çalışma süresi EN FAZLA 45 SAAT olarak belirlenmiştir. Bir asgari ücretli, varsayılan olarak haftada 6 gün çalışır ve bu süre içinde 7,5 saat çalışır.


Ancak, iş yükünün artması veya işverenin talebi üzerine, işçi haftalık 45 saatlik sınırı aşabilir. Bu durumda, işçi mesai ücreti talep etme hakkına sahiptir. Aynı şekilde, haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için, bir asgari ücretli 26 günlük süre zarfında toplam 195 saate kadar çalışabilir.


Bu durumda, işçi aşan saatler için mesai ücreti talep etme hakkına sahiptir. Bu koruma önlemleri, işçilerin çalışma koşullarının adil ve insanca olmasını sağlamak için uygulanmaktadır.

Asgari ücret için 31 çeken aylarda işçiye 30 gün olarak belirlenen ücrette İLAVE OLARAK 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ödenecektir.
Paylaş