Hedef Pazar ve Hedef Kitle Ne Anlama Gelir? Nasıl Belirlenir?
2023-03-06 11:00:23          Kategori: ŞİRKET BÜYÜTME

HEDEF PAZAR VE HEDEF KİTLE NE ANLAMA GELİR? NASIL BELİRLENİR?


Pazarlama stratejilerinin etkili olduğu iş alanlarında, mevcut durumun analizi ve doğru tanımlanmış bir hedef kitleye hitap etmek oldukça önemlidir. Bu nedenle, hedef pazar ve kitle seçimi yaparken bazı faktörlere dikkat edilmesi gerekir. Hedef pazarın belirlenmesi ve hedef kitle analizinin yapılması hakkında bilmeniz gerekenler şunlardır:

Hedef Pazar Nedir?

Hedef pazar, e-ticaret ve internetten satış yapan işletmelerin ürünlerini satın alabilecekleri ve dolayısıyla firmaların hitap etmek istediği müşteri grubunu ifade eder. Hedef pazar belirleme sürecinde, ilgili müşteri grubunun coğrafyası, ilgi alanları, ihtiyaçları, tüketim alışkanlıkları ve demografik özellikleri gibi veriler dikkate alınır. Hedef pazarın belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve talebin aktif olduğu ürün gruplarının belirlenmesini kolaylaştırır.

Hedef Pazar Belirleme Stratejileri Nelerdir?

Hedef pazar belirlemek için kullanabileceğiniz birden fazla strateji mevcuttur. Bu stratejiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. Farklılaştırılmış Pazarlama

  Farklılaştırılmış pazarlama, satışları artırmak için her pazar dilimine özel ürünler geliştirmeyi amaçlar. Bu stratejiyi kullanan işletmeler, hedef pazarları parçalara ayırarak ilerler. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi üretim, dağıtım ve pazarlama maliyetlerini artırırken, aynı zamanda kârlılık oranlarının da yükselmesini sağlar. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisini uygulayanlar, yer aldıkları pazarlarda şirketlerini hızlı bir şekilde geliştirerek güçlü firmalar arasındaki yerini alabilir.

 2. Dar Dilimli Pazarlama

  Dar dilimli pazarlama, şirketlerin hedef pazarlarında yer alan en küçük bölümlerden birine odaklanması amaçlanır. Niş pazar stratejisi olarak da bilinen dar dilimli pazarlama, işletmelerin pazarlama stratejilerini belirleme sürecinde şu hedefleri gerçekleştirmesi beklenir:

  • Hedef pazarda yer alan spesifik bir ürün grubunu seçmek,
  • Niş grubun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ürünler üretip satmak,
  • Niş ürünlerle ilgili pazardaki boşluğu doldurmak,
  • Niş pazar stratejisi ile hareket ederek maliyetleri azaltmak,
  • Niş pazar stratejisini uygulayan küçük ölçekli bir marka olmak.

 3. Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi

  Yoğunlaştırılmış pazarlama, e-ticaret şirketlerinin hedef pazarda sadece bir bölüme odaklandığı stratejidir. Bu yöntem ile ilerlemeyi tercih eden bir şirket, pazardaki bölümler arasından bir tanesini hedef pazar olarak kabul eder. Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi daha çok hızlı bir şekilde satış yapmak isteyen şirketler için uygun bir tercihtir. Tek pazar stratejisi ile işletmeler aşağıdaki sonuçlara ulaşabilir:

  • Bu yöntemle bir şirket hedef kitlesinde yer alan kişilere daha kolay bir şekilde ulaşır.
  • Aynı kategoride yer alan ürün ve hizmetlere ilgi duyan müşterilere yönelik geliştirilen çalışmalar, tek pazar stratejisini benimseyen işletmelerin operasyonel sürecini hızlandırır.
  • İşletmeler tek pazar stratejisiyle kısa sürede rakiplerinin önüne geçebilir.
  • Bu stratejinin uygulanması ilgili işletmenin satışlarını da artıracaktır.

 4. Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi

  Farklılaştırılmamış pazarlama, e-ticaret şirketlerinin hedef pazarlarını bir bütün olarak değerlendirmesidir. Tüm pazar stratejisinde e-ticaret firmalarının ilgili pazarı bölümlendirme yoluna gitmeden pazarın tamamına yönelik çalışmalar yapması amaçlanır.

Hedef Pazar Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler Nelerdir?

Pazar bölümlendirme çalışmasını yapan işletmeler bu aşamadan sonra hedef pazar seçimine geçebilir. Hedef pazar seçerken belirli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaçları karşılamaya ve zaman içerisinde bunu devam ettirmeye odaklanan işletmeler, şu hususları göz önünde bulundurarak hedef pazar seçimi yapabilir:

 • İşletmenin mevcut kaynakları,
 • Hedeflenen ürün özellikleri,
 • Ürünün pazardaki yeri,
 • Pazarın yapısı,
 • Rekabet durumu.

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle, pazarlama yapılan ürünlere ilişkin istatistiksel bilgiler içerir. Hedef kitle araştırması, pazarlanacak olan ürünün kim için ve ne için satılacağı sorularının yanıtını verir. Hedef kitleyi belirlemek için, cinsiyet, yaş, eğitim, yaşanılan yer gibi filtreler sayesinde kolay ve etkili bir şekilde belirlenebilir.

Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılır?

Hedef kitle analizi, iş planı oluşturarak pazarlama, reklam ve satış stratejileri geliştirip ürünlerin tanıtımını yapmak için gerekli adımların başında yer alır. Şirketinizi konumlandırmak için bu analizi yaparken aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz.

 1. Mevcut Hedef Kitlenizi İnceleyin

  Mevcut bir hedef kitleniz varsa, onların geçmiş alışverişlerini inceleyebilir, alışveriş yaptıkları konumları belirleyebilir ve anketler düzenleyerek alışveriş alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Satış stratejilerinizi de buna göre ayarlayabilirsiniz.

 2. İdeal Hedef Kitlenizi Tanımlayın

  Hedef kitle analizi yaparken öncelikle ulaşmak istediğiniz kitleyi tanımlamanız gerekir. Bu süreçte kitlenizi tanımlamak için, yaş, konum, ilgi alanları, cinsiyet, internetten alışveriş alışkanlıkları, gelir düzeyi, aktif oldukları sosyal ağlar gibi detaylara göz atabilirsiniz.

 3. Hedef Kitlenizi Bölün

  Hedef kitlenizi detaylandırabilir ve farklı gruplara ayırabilirsiniz. Böylece pazarlama ve reklam çalışmalarınızı çeşitlendirerek hedef kitlenizi genişletebilirsiniz. Kitlenizi bölerken, demografik yapı, ilgi alanları ve ihtiyaçlar, coğrafi konum ve internetten satın alma alışkanlıkları gibi unsurlara göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 4. Pazarlama Kanallarınızı Belirleyin

  Hedef kitle analizi yaparken satış aşamasında tüketicilere nasıl ve nerede ulaşacağınızı bilmeniz oldukça önemlidir. Bu bilgiyi elde etmek için hedef kitlenizin aktif olduğu kanallara yönelebilirsiniz. Hedef kitlenize yönelik sosyal ağ reklamları, Google Ads kampanyaları, influencer pazarlama çalışmaları ve sponsorlu içerikler gibi konseptleri inceleyebilirsiniz.

Hedef kitlenizi ve pazarınızı analiz ettikten sonra şirketinizi kurmaya hazırlanabilirsiniz. IFASTURK, girişiminiz için gerekli olan tüm hizmetleri, finansal süreç yönetimi de dahil olmak üzere, tek bir platform üzerinden sunar. IFASTURK ile girişiminizi hayata geçirdikten sonra, marka tescili, KOSGEB danışmanlığı gibi ek hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.2023-03-06 11:00:23          Category: COMPANY EXPANSION

WHAT IS MEANT BY TARGET MARKET AND TARGET AUDIENCE? HOW ARE THEY DETERMINED?


In fields where marketing strategies are effective, analyzing the current situation and targeting a well-defined target audience is crucial. Therefore, attention must be paid to some factors when selecting a target market and audience. Here is what you need to know about identifying the target market and conducting a target audience analysis:

What is a Target Market?

The target market refers to the customer group that e-commerce and online sales businesses can sell their products to and that companies want to appeal to. Data such as the geography, interests, needs, consumption habits, and demographic characteristics of the relevant customer group are taken into account in determining the target market. Determining the target market facilitates measuring customer needs, evaluating them, and identifying active product groups.

What are Target Market Selection Strategies?

There are multiple strategies that can be used to determine the target market. These strategies can be summarized as follows:

 1. Differentiated Marketing

  Differentiated marketing aims to develop unique products for each market segment to increase sales. Companies that use this strategy proceed by dividing their target markets into pieces. While the differentiated marketing strategy increases production, distribution, and marketing costs, it also increases profitability rates. Those who implement differentiated marketing strategy can quickly develop their companies in the markets they are in and take their place among strong firms.

 2. Niche Marketing

  Niche marketing aims for companies to focus on one of the smallest segments in their target markets. Known as a niche market strategy, companies are expected to accomplish the following goals in determining their marketing strategies:

  • Selecting a specific product group in the target market,
  • Producing and selling products that meet the needs of the niche group,
  • Filling the gap in the market for niche products,
  • Reducing costs by following the niche market strategy,
  • Being a small-scale brand that implements a niche market strategy.

 3. Concentrated Marketing Strategy

  Concentrated marketing is a strategy in which e-commerce companies focus on only one section of the target market. A company that prefers to proceed with this method accepts one of the sections in the market as the target market. The concentrated marketing strategy is a suitable choice for companies that want to make quick sales. Companies that follow a single market strategy can achieve the following results:

  • With this method, a company can reach people in its target audience more easily.
  • Developments made for customers who are interested in products and services in the same category accelerate the operational process of companies that adopt a single market strategy.
  • Companies that follow a single market strategy can quickly outperform their competitors.
  • The implementation of this strategy will also increase the sales of the relevant company.

 4. Undifferentiated Marketing Strategy

  Undifferentiated marketing is the evaluation of the target markets of e-commerce companies as a whole. The aim is to carry out activities for the entire market without dividing the relevant market into sections in the overall market strategy.

What are the Factors to Consider in Selecting a Target Market?

After conducting market segmentation, businesses can move on to target market selection. Certain factors should be taken into account when selecting the target market. Businesses that focus on meeting needs and maintaining them over time can select a target market by considering the following:

 • The company's existing resources,
 • Targeted product features,
 • The place of the product in the market,
 • Market structure,
 • Competitive situation.

What is a Target Audience?

The target audience includes statistical information about the products marketed. The target audience analysis provides answers to the questions of who the product is for and why it will be sold. To determine the target audience, filters such as gender, age, education, and location can be used to identify them easily and effectively.

How is Target Audience Analysis Conducted?

Target audience analysis is at the forefront of developing marketing, advertising, and sales strategies by creating a business plan and promoting products. While conducting this analysis to position your company, you can follow the steps below.

 1. Examine Your Existing Target Audience

  If you have an existing target audience, you can examine their past purchases, determine the locations they shop, and obtain information about their shopping habits by conducting surveys. You can also adjust your sales strategies accordingly.

 2. Define Your Ideal Target Audience

  In conducting a target audience analysis, you must first define the audience you want to reach. During this process, you can look at details such as age, location, interests, gender, online shopping habits, income level, and active social networks to define your audience.

 3. Divide Your Target Audience

  You can detail your target audience and divide them into different groups. Thus, you can expand your target audience by diversifying your marketing and advertising efforts. While dividing your audience, you can group them according to factors such as demographic structure, interests and needs, geographical location, and online purchasing habits.

 4. Determine Your Marketing Channels

  Knowing how and where you will reach consumers during the sales phase is crucial when conducting a target audience analysis. You can focus on the channels where your target audience is active to obtain this information. You can examine concepts such as social media ads, Google Ads campaigns, influencer marketing efforts, and sponsored content targeting your target audience.

After analyzing your target audience and market, you can prepare to establish your company. IFASTURK offers all the services you need for your initiative, including financial process management, on a single platform. After realizing your initiative with IFASTURK, you can also benefit from additional services such as brand registration and KOSGEB consultancy.Yorumlar


Paylaş