Startuplar için Büyüme Stratejisi Oluşturma Rehberi
2023-05-30 10:22:41          Kategori: GİRİŞİMCİLİK

STARTUPLAR İÇİN BÜYÜME STRATEJİSİ OLUŞTURMA REHBERİ


Başarıya giden yolda ideal adımlarla ilerlemek isteyen startuplar, bazı unsurlara dikkat etmelidirler. Çünkü girişimciler, doğru büyüme hamleleri uygulamadıkları takdirde sektörlerinde kalıcı olamazlar. Peki, startuplar büyüme stratejisi oluştururken nelere dikkat etmelidir?

Büyüme Stratejisi Nedir?

Büyüme stratejisi; bir şirketin daha fazla kişiye ulaşmak, daha büyük bir pazar oluşturmak için belirlediği ve üzerinde çalıştığı plana denir.

Startuplar için pazar payını ve şirket gelirini artırmak, sunulan ürün veya hizmetleri iyileştirmek ve geliştirmek, büyüme stratejilerinin nihai amaçlarıdır. Sürdürülebilir başarı için bir büyüme stratejisi belirlemek kritik öneme sahiptir. Her girişimin sağlam bir büyüme planına ihtiyacı vardır ve bu plan aşağıdaki unsurları içermelidir.

 • Açıkça tanımlanmış bir hedef pazar,
 • Doğru KPI’ların ana hatları,
 • Akıllı işe alma sistemleri,
 • Rakip analizleri,
 • Dikkatli finansal planlama.

Startuplar Büyüme Strateji Oluştururken Nelere Dikkat Etmeli?

Büyüme stratejisi oluştururken, sonradan ortaya çıkabilecek problemler dikkate alınmalı ve gerekli önlemler önceden planlanmalıdır. Bu sayede oluşturulan büyüme stratejilerinin uzun vadede etkili olması daha olasıdır. Bu noktada startuplar bir strateji oluşturmadan önce aşağıdaki unsurları dikkate almalı ve bu unsurları stratejilerine eklemelidir. Bunlar şu şekildedir:

 1. Potansiyeli Yüksek Ekibe Sahip Olmak
 2. Startuplar, yüksek potansiyelli ve yetenekli gruplara koçluk sağladığında şirket için önemli bir fırsat yaratabilirler. Yeni fikirleri hayata geçirirken kilit rollerde değişimi yönlendiren ve uygulayan ekip arkadaşlarına ihtiyaç duyulur. Bir startupta çalışmak ve yeni bir şey ortaya koymanın heyecanını paylaşmak tarif edilemez bir mutluluktur. Şirket kurucusu ile aynı heyecanı ve keyfi paylaşacak donanımlı ekip arkadaşları bulmak, bu noktada oldukça önemlidir.

 3. Hedef Kitle Belirlemek
 4. Şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetlerin potansiyel müşteriler için hangi açıdan çekici olduğunu keşfettikten sonra işinizi halka tanıtmaya başlamalısınız. Bunun için de pazarlamaya başlarken hedeflemeniz gereken demografiyi netleştirmelisiniz. Hedef kitlenize yönelik bir çalışma yürütmek süreci çok daha sorunsuz bir hale getirir ve süreç boyunca hata yapma olasılığınızı azaltır. Hedef kitlenizin kim olması gerektiğinden emin olduğunuzda, ürün veya hizmetinizi büyütmek ve geliştirmek için daha doğru kararlar alabilirsiniz. Hedef pazar belirlerken aşağıdaki yöntemlerden faydalanabilirsiniz:

  • Anket verileri toplamak,
  • Pazar verilerini analiz etmek,
  • Kişisel çevrenizi gözlemlemek.

 5. Rakiplerinizi Tanımak
 6. Rakiplerinizin ve katılmak istediğiniz alanda faaliyet gösteren en başarılı şirketlerin kapsamlı analizini yapmak, size güçlü bir içgörü sunar. Rakiplerinizin müşterilerinin kim olduğunu görebilmek, hedef kitlenize yönelik bir strateji oluşturmanıza da yardımcı olacaktır. Ayrıca rakip analizi yaparak sektördeki rakiplerinizin çalışmalarından da haberdar olabilir, stratejilerinizi ona göre değiştirebilirsiniz.

 7. Yapabileceğiniz Her Şeyi Otomatikleştirmek
 8. Bir startup için en önemli şey, her zaman daha azıyla en fazlasını yapmak ve zamandan, paradan tasarruf etmek için tüm süreçleri düzene sokmaktır. Personel planlaması, faturalandırma, personel alımı gibi işleri otomatikleştirmek, iş süreçlerinizde sizlere avantaj sağlayacaktır. Bu işleri otomatikleştirmek için de teknolojiden yararlanabilirsiniz. Örneğin; startup şirketinizin finansal süreçlerini dijital olarak kolayca yönetmek için Ifastürk’ün sunduğu uçtan uca çözümleri kullanabilirsiniz.

Ifastürk ile Girişiminizi Büyütün!

Ifastürk, şirket kurulumu ve girişiminizin tüm süreçlerini Ifastürk ile yönetebilirsiniz. Sizler de girişiminizin en kısa sürede başarıya ulaşmasında profesyonel bir destek arıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.


2023-05-30 10:22:41          Category: ENTREPRENEURSHIP

GUIDE TO CREATING GROWTH STRATEGIES FOR STARTUPS


Startups that want to progress towards success with ideal steps should pay attention to certain elements. Entrepreneurs cannot be permanent in their sectors if they do not apply the right growth strategies. So, what should startups consider when creating growth strategies?

What Is Growth Strategy?

Growth strategy is the plan set by a company to reach more people and create a larger market.

Increasing market share and company revenue, improving and developing products or services offered are the ultimate goals of growth strategies for startups. Determining a growth strategy for sustainable success is of critical importance. Every startup needs a solid growth plan, and this plan should include the following elements.

 • A clearly defined target market,
 • Main outlines of the right KPIs,
 • Smart hiring systems,
 • Competitor analysis,
 • Careful financial planning.

What Should Startups Consider When Creating a Growth Strategy?

When creating a growth strategy, potential problems that may arise later should be considered, and necessary precautions should be planned in advance. This makes it more likely that the growth strategies created will be effective in the long run. At this point, startups should consider the following elements before creating a strategy and add these elements to their strategies. These are as follows:

 1. Having a High-Potential Team
 2. Startups can create a significant opportunity for the company when they provide coaching to high-potential and talented groups. Team members who direct and implement key roles in implementing new ideas are needed. Working in a startup and sharing the excitement of creating something new is an indescribable happiness. Finding talented team members who share the same excitement and joy with the company founder is crucial at this point.

 3. Determining the Target Audience
 4. After discovering how the products and services your company offers are attractive to potential customers, you should start promoting your business to the public. For this, you should clarify the demographics you need to target while starting marketing. Running a study for your target audience makes the process much smoother and reduces the likelihood of mistakes throughout the process. When you are sure who your target audience should be, you can make more accurate decisions to expand and improve your product or service. You can use the following methods when determining your target market:

  • Collecting survey data,
  • Analyzing market data,
  • Observing your personal environment.

 5. Knowing Your Competitors
 6. Doing a comprehensive analysis of your competitors and the most successful companies operating in the field you want to join provides you with strong insights. Being able to see who your competitors' customers are will also help you create a strategy for your target audience. Additionally, by conducting a competitor analysis, you can be aware of the work of your competitors in the industry and change your strategies accordingly.

 7. Automating Everything You Can
 8. The most important thing for a startup is always to do more with less and organize all processes to save time and money. Automating tasks such as personnel planning, invoicing, and personnel recruitment will give you an advantage in your business processes. You can also take advantage of technology to automate these tasks. For example, you can use Ifasturk's end-to-end solutions to easily manage your startup company's financial processes digitally.

Grow Your Business with Ifasturk!

With Ifasturk, you can manage all the processes of setting up a company and your venture. If you are also looking for professional support to achieve success in your venture as soon as possible, you can contact us.


Yorumlar


Paylaş