Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?
2021-12-27 13:14:14          Kategori: İŞ KURMA REHBERİ

ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIR ?


Günümüzde şirket kuruluşu birkaç günde tamamlanacak kadar kolaylaşmış olsa da başlangıç aşamalarında atlanmaması gereken noktaların altını çizmekte fayda var. Kuracağınız şirketin türüne bağlı olarak sermaye tutarı ve kuruluş süreçleri değişkenlik göstereceğinden kendi işinizi kurmaya karar verdiğinizde ilk olarak hangi tür şirket kuracağınızı belirlemeniz gerekir.

Ne kadar sermaye gerekir?

Şirket kurma işlemleri genellikle iki veya üç gün içinde tamamlanır. Şirketin ihtiyaç duyacağı nakit miktarı, sermayenin işletmenin hayatta kalabilmesi için yeterli olmasına kadar geçen sürede karşılanmalıdır. Daha fazla yatırım yapılacak, cihazlar alınacak veya büyük ithalatlar yapılacaksa, ileride ödemelerde sorun yaşamamak için daha fazla sermaye gerekecektir. Tek ortaklı bir girişim için sermaye büyüklüğü yaklaşık 10.000 TL civarında olabilir ve kira ve mali müşavir ücretleri hariç yaklaşık 1.500-2.000 TL civarında masraf çıkar.

Limited şirketler için minimum sermaye tutarı 10.000 TL iken, anonim şirketler için 50.000 TL'dir. Limited şirketlerin sermayesi yasal olarak belirlenir, ancak ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Ancak, anonim şirketler için belirlenen sermayenin kuruluştan önce bankaya %25'inin yatırılması zorunludur.

Şirket kuruluşunda hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

Şirket türüne, unvanına ve bunlara bağlı olarak şirket ortakları ile hisse tutarları belirlenmelidir. Şirket kuruluş yeri ve şirket temsilcisi de belirlendikten sonra kurucular tarafından hazırlanması gereken belgeler aşamasına geçilir.
Şirket kuruluşu için tüm ortaklar tarafından hazırlanması gereken belgeler arasında;

 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Kira Kontratı,
 • Vesikalık fotoğraf (İl bazında değişiklik göstermekte bazı Ticaret Odaları istememektedir.),
 • Anonim şirketler için sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı

Belge işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru ve onay süreci başlar. Onay sürecinin ardından faaliyet belgesi, sicil tasdiknamesi ve tescil yazısı bağlı bulunan Ticaret Odasından alınabilmektedir.

Hangi Şirket Türü Seçilmeli?

Şirket türünün "Limited" veya "Anonim" olması, getirdiği sorumluluklar ve avantajlar açısından farklılık gösterir. Limited ve anonim şirketler genel olarak birbirlerine benzer, ancak bazı farklılıkları vardır. Örneğin, sınırsız sorumlulukları nedeniyle limited şirketlerin minimum sermaye tutarından dolayı avantajı vardır. Ancak, limited şirket ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır.

Anonim şirket ortakları, yatırdıkları sermaye kadar sorumludur. Limited şirketlerde hisse değişimi noter aracılığıyla gerçekleşirken, anonim şirketlerde bu gereklilik yoktur. Anonim şirketlerde hisselerin satışında değer artış kazancı olduğunda bazı teşvikler mevcuttur.

Kayıt işlemlerine başlamadan önce, size bir mali müşavir seçmenizi öneririz. Mali müşavirinizle birlikte şirketinizin faaliyet konuları üzerinde geçerek en uygun şirket modeline karar verebilirsiniz. Yönetim, ortaklık yapısı, sermaye vb. konuları da görüşmek önemlidir. Unutmayın ki şirket sahibi olarak, şirketi siz yöneteceksiniz ve birçok yükümlülüğünüz olacak.

Limited mi anonim mi konusunda karar veremediyseniz, "Limited-Anonim Şirket Kuruluşu" yazımıza göz atabilirsiniz.

Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Şirket tipine karar verdikten sonra, kurulum için yapmanız gereken iki tescil işlemi vardır: ilgili Ticaret Odası'na kayıt yaptırmak ve ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmak.
 • Öncelikle, şirket merkezi olarak belirleyeceğiniz adresi belirlemeniz gerekiyor. Kira kontratı yaptıktan sonra müşavirinizle şirket ana sözleşmesini hazırlamalısınız. Bu aşamada, dikkat etmeniz gereken noktalar vardır: şirket ünvanı ve NACE kodu gibi. Ana sözleşme hazırlandıktan sonra, bu ana sözleşme üzerinden mali müşavirinizle birlikte geçmelisiniz. Ana sözleşme Mersis sistemi üzerinden hazırlanacaktır. Potansiyel vergi numarası da bu aşamada sistem üzerinden verilecektir.
 • Ardından, noter işlemlerini halletmeniz gerekiyor. İlk olarak, noterde basılacak ana sözleşmenin altına imzanızı atmanız ve mali müşavire şirket kurma yetkisini vermeniz gerekiyor. İTO'dan randevu alarak gerekli imzalar atılabilir, ancak bunu tavsiye etmem; çok zaman alabilir.
 • Noter onaylı ana sözleşme ve sistem üzerinden alınan potansiyel vergi numarasıyla bankada şirket adına hesap açtırmanız ve sermayenin ¼'ünü bu hesaba yatırmanız gerekiyor. Bu para, şirketiniz kurulana kadar banka tarafından bloke edilir. Şirketiniz kurulduktan sonra blokaj kalkacak ve paranızı kullanabileceksiniz. Eğer kuracağınız şirket limited şirket ise, bankada hesap açılması ve bu hesaba sermaye yatırılması işlemine gerek yoktur.
 • Şirket kaydı için müşaviriniz artık ilgili ticaret odasına gerekli evrakları içeren dosya (dilekçe, kuruluş beyannamesi, ana sözleşme, banka blokaj yazısı, rekabet fon ödemesi vb.) ile birlikte başvuruda bulunabilir. Evraklarınızda herhangi bir eksiklik yoksa, Ticaret Odası tescil işlemlerini bir iki gün içinde tamamlayacaktır.
 • Ticaret Odası'na şirketiniz kaydedildiğinde, ikinci kez notere gitmeniz gerekecek. Bu sefer kurulan şirketin imza sirkülerini hazırlatmak için imza atacaksınız. Şirket yetkilisi olarak mali müşavirinize noterden mali müşavirlik vekaleti vereceksiniz. Ayrıca vergi dairesi başvurusu için de yöneticiler, kimlik veya nüfus cüzdanlarını noterde onaylatıp, noter onaylı suretleri de mali müşavirine teslim etmesi gerekir.
 • Mali müşaviriniz, şirketin onaylı resmi defterlerini Ticaret sicilden teslim alacak ve vergi dairesi kaydı için dilekçe ile başvurarak, gün sonunda şirketinizin vergi levhasını çıkaracaktır. Vergi dairesi, şirketinizin bulunduğu adrese yoklama memuru gönderecek, yoklama memuru şirket adresini ziyaret edecek ve yoklamada sizin bulunmanızı ve yoklama tutanağını sizin imzalamanızı isteyecektir. Yoklama memuru sizi adreste bulamazsa, yeniden yoklama talebinde bulunmanız gerekecek.

Şirket kurmak isteyenler ne yapmalıdır ?

Şirket kurmaya karar verildiğinde süreç boyunca size yardımcı olabilecek uzman bir mali müşavir ile hareket etmeniz kuruluş işlemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz yönlendirmelerin profesyonelce gerçekleşmesini sağlar. Kulaktan dolma bilgilerle işe başlamak bulunacağınız sektörün vergilendirme süreci, ticari faaliyetleriniz boyunca dikkat etmeniz gerekenler ve kuruluş sonrasındaki muhasebe işlemlerinizin takibi gibi konularda zorlanmanıza neden olur. IFASTURK, yıllara dayanan tecrübesiyle girişimci adaylarının yanında olarak şirket kuruluşu hakkında detaylı bilgilendirme yapar, süreç takibi gerçekleştirir.


İlgili Yazılar:2021-12-27 13:14:14          Category: BUSINESS BUSINESS GUIDE

HOW TO ESTABLISH A COMPANY?


Although setting up a company nowadays can be completed in a few days, it is important to highlight the points that should not be missed in the initial stages. Depending on the type of company you will establish, the amount of capital and establishment processes will vary, so when you decide to start your own business, you should first determinewhich type of company you will establish.

How much capital is required?

Establishing a company usually takes two or three days to complete. The cash amount required by the company should be met during the period until the capital is sufficient for the business to survive. If more investment will be made, devices will be purchased, or large imports will be made, more capital will be required to avoid problems in future payments. The capital size for a single partnership venture can be around 10,000 TL, and the expenses are around 1,500-2,000 TL excluding rent and accountant fees.

The minimum capital amount for limited companies is 10,000 TL, while it is 50,000 TL for joint stock companies. The capital of limited companies is legally determined, but there is no obligation to make payment. However, for joint stock companies, it is mandatory to deposit 25% of the determined capital to the bank before establishment.

What documents should be prepared for company establishment?

The type and title of the company and the shareholders and their share amounts should be determined according to the company type. After determining the company establishment location and company representative, the stage of preparing documents by the founders is entered.
Documents that must be prepared by all partners for company establishment include:

 • Identity photocopy,
 • Residence certificate,
 • Lease agreement,
 • Passport photo (Some Chambers of Commerce do not require it depending on the province.)
 • Bank letter stating that the minimum blocked amount of capital is deposited for joint stock companies.

After completing the document processes, the application and approval process begins. After the approval process, the activity certificate, commercial registry certificate, and registration letter can be obtained from the related Chamber of Commerce.

Which Type of Company Should Be Selected?

The differences between the "Limited" or "Joint Stock" company types vary in terms of the responsibilities and advantages they bring. Limited and joint-stock companies are generally similar to each other, but they have some differences. For example, limited companies have an advantage due to their unlimited liabilities because of the minimum capital amount. However, the responsibilities of limited company partners are unlimited.

Joint stock company partners are liable only up to the amount of capital they have invested. While share exchange is realized through a notary in limited companies, this requirement is not necessary in joint stock companies. Some incentives are available for value-added gains in the sale of shares in joint stock companies.

Before starting the registration process, we recommend that you choose an accountant. You can decide on the most suitable company model by discussing the business topics of your company with your accountant. It is also important to discuss management, partnership structure, capital, etc. Remember that as the company owner, you will manage the company and have many obligations.

If you cannot decide on whether to choose a limited or joint-stock company, you can check out our article "Limited-Joint Stock Company Establishment".

What Should Be Done To Establish A Company?

 • After deciding on the company type, there are two registration processes you need to perform for establishment: registering with the relevant Chamber of Commerce and opening a taxpayer identification number from the relevant tax office.
 • First, you need to determine the address you will designate as the company headquarters. After signing the lease agreement, you must prepare the company's articles of association with your accountant. There are points to pay attention to at this stage: company title and NACE code. After the articles of association are prepared, you should go through them with your accountant. The articles of association will be prepared through the Mersis system. The potential tax number will also be given through the system at this stage.
 • Then, you need to handle the notary procedures. First, you need to sign under the articles of association to be printed at the notary and give your accountant the authority to establish the company. You can get the necessary signatures by making an appointment with the Istanbul Chamber of Commerce, but I do not recommend it; it can take a long time.
 • You need to open an account in the bank on behalf of the company with the notary-approved articles of association and the potential tax number taken through the system and deposit ¼ of the capital into this account. This money will be blocked by the bank until your company is established. After your company is established, the blocking will be lifted, and you can use your money. If the company you establish is a limited company, there is no need to open an account at the bank and deposit capital into this account.
 • Your accountant can now apply to the relevant Chamber of Commerce with the file containing the necessary documents (petition, establishment declaration, articles of association, bank blocking letter, competition fund payment, etc.) for company registration. If there are no deficiencies in your documents, the Chamber of Commerce will complete the registration process in one or two days.
 • When your company is registered with the Chamber of Commerce, you will need to go to the notary for the second time. This time, you will sign the signature circular of the established company for preparation. You will give a notary power of attorney to your accountant as the company representative. In addition, managers should have their identity or ID cards approved by the notary for the tax office application, and the notarized copies should be delivered to the accountant.
 • Your accountant will receive the company's approved official books from the Commercial Registry and apply to the tax office with a petition to issue your company's tax certificate at the end of the day. The tax office will send an inspector to the address of your company, and the inspector will visit the company address and ask you to be present and sign the inspection report. If the inspector cannot find you at the address, you will need to request a new inspection.

What Should Those Who Want to Establish a Company Do?

When deciding to establish a company, working with an expert accountant who can assist you throughout the process ensures that the professional guidance you may need during the establishment procedures is carried out professionally. Starting work with hearsay information will cause you to have difficulty in the taxation process of the sector you are in, what you should pay attention to during your commercial activities, and tracking your accounting processes after establishment. IFASTURK, with its years of experience, informs entrepreneur candidates in detail about company establishment and carries out process follow-up.


Related Articles:Yorumlar


Paylaş