Şirketinizin Hukuk Desteği Alması İçin 3 Neden
2023-09-22 14:07:28          Kategori: İŞ YÖNETİMİ

ŞİRKETİNİZİN HUKUK DESTEĞİ ALMASI İÇİN 3 NEDEN


Şirketler, kuruluşlarından itibaren tüm süreç boyunca hukukla iç içe faaliyet gösterirler. Şirketler çeşitli mevzuat hükümlerine tabidir ve bu nedenle bir şirketin yaptığı sözleşme hükümlerinin hukuki çerçeveye uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi zararlarla karşılaşma riski vardır. Bu noktada şirketiniz için hukuk desteği almanın son derece önemli olduğunu unutmayın. Hukuk desteği almanın size sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mı?

Bir şirket avukatı, şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada hukuki destek sağlar. Şirketiniz için bir avukatla çalışmanız gerekip gerekmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

“Dava açma yeteneği olan her birey, kendi davasıyla ilgili belgeleri düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve süreci takip edebilir. Bununla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 272. maddesinde belirtilen asgari sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri, sözleşmeli bir avukat tutmak zorundadır. Bu maddeye uymayan kuruluşlara, her ay için Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, o dönemde yürürlükte olan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası uygulanır. Bu ceza, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için uygulanır.”

Şirketinize Neden Hukuk Desteği Almalısınız?

Şirketinizin olası problemlerde herhangi bir zarar uğramaması için bir avukatla beraber işlerin yürütülmesi son derece önemlidir. Şirketiniz için avukatla çalışmanın önemini aşağıdaki 3 maddeyle açıklayabiliriz:

 1. Hak Kaybına Uğramamak
 2. Yukarıda belirtildiği gibi, eğer esas sermaye miktarı 250.000 TL veya daha fazla olan bir anonim şirketiniz varsa, şirketinizin bir avukatı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu avukat, şirketinizin hukuki işlerini yönetecek ve şirketinizi yasal konularla ilgili olarak temsil edecektir. Ayrıca, avukatınız şirketinizin faaliyet alanına uygun olarak size hukuki destek sağlayacaktır. Bu hukuki destek, şirketinizin yasal sorunlarla karşılaşmasını engelleyecek ve herhangi bir hak kaybı yaşamamanızı sağlayacaktır. Avukatlık Kanunu, limited veya şahıs şirketleri için herhangi bir zorunluluk getirmemiş olsa da, şirketinizin faaliyet alanı doğrultusunda hukuki destek almanız, şirketinizin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve başarılı olması için önemlidir.

 3. Şirket Avukatlığı Hizmet Kapsamından Yararlanmak
 4. Şirket avukatı, şirketiniz için ticaret ve iş hukuku konularında hizmet sunar. Ayrıca, şirket avukatlarının sağladığı hizmetler aşağıdaki gibi geniş bir yelpazeye sahiptir:

  • Şirketinize iş hukuku alanında dava açıldığında, hem işveren olarak haklarınızı hem de şirketinizde çalışan personelin haklarını korur.
  • Şirketinizin vergiye tabi olduğu konularda hukuki işlemleri gerçekleştirir.
  • Şirketinizin tahsilat işlemlerinde icra süreçlerini yürütür.
  • Şirketinizin yaptığı veya yapacağı ulusal ve uluslararası sözleşmeleri düzenler ve kontrol eder.
  • Şirket birleşme, bölünme ve devir işlemlerini yürütür.
  • Şirketiniz, haksız rekabet kaynaklı uyuşmazlıklarda sorunun çözümünü sağlar.
  • Şirketinizin ihtiyaç duyduğu hukuki konular hakkında size hukuksal prosedürlerle ilgili bilgi verir.
 5. Maddi Anlamda Zarara Uğramamak
 6. Şirketiniz hukuki yaptırım doğuran yanlış faaliyetler sonucunda maddi anlamda zarara uğrayabilir. Bu gibi bir duruma en başından engel olabilmek için şirketinizin hukuk desteği alması kritik öneme sahiptir. Ayrıca, şirketinizin hukuk desteği alması, sadece şirketinize bir dava açıldığında savunma yapmak için değil, aynı zamanda şirketinize dava gelmemesi için sizin doğru adım atmanızı sağlayan işin uzmanı kişilerle birlikte çalışmanızı da sağlar. Bu şekilde, şirketinizin hukuki konularda daha güçlü ve korunaklı olması sağlanır.

İfastürk ile Tüm Finansal Süreçlerinizi Yönetin!

İfastürk, şirketinizin kuruluş sürecinde ve sonrasında sunduğu hizmetler ile sizlere destek olur. İfastürk’ün danışmanlık hizmeti ile şirket hukukuna dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını anında alabilirsiniz. Finansal süreçlerinizde yanınızda olan İfastürk’ün sağladığı hizmetlerden yararlanarak işlerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca, e-Dönüşüm hizmetleri ile iş süreçlerinizi dijitale taşıyabilir ve verimliliği artırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.2023-09-22 14:07:28          Category: WORK MANAGEMENT

3 Reasons Why Your Company Should Seek Legal Support


Companies operate in close connection with the law throughout all stages of their establishment. Companies are subject to various legal provisions, and therefore, the contractual terms of a company should comply with the legal framework. Otherwise, there is a risk of encountering serious damages. At this point, it is crucial to remember the importance of obtaining legal support for your company. What are the advantages that seeking legal support can provide to you?

Are Companies Required to Have a Lawyer?

A company lawyer provides legal support at every stage from the establishment to the liquidation of the company. You may be wondering if you need to work with a lawyer for your company. The answer to this question is clearly stated in Article 35 of the Law on Lawyers No.1136.

"Any individual with the ability to file a lawsuit can prepare their own case-related documents, file their own lawsuit, and follow the process. However, joint-stock companies with a minimum capital amount as specified in Article 272 of the Turkish Commercial Code (250,000 TL) or more, and housing cooperatives with a membership of one hundred or more, must hire a contracted lawyer. Organizations that do not comply with this article will be subject to an administrative fine in the amount of two months' gross minimum wage, in effect at that time, for each month that they fail to appoint a contracted lawyer, as determined by the Republic Prosecutor. This penalty applies to workers over the age of sixteen employed in the industrial sector."

Why Should You Get Legal Support for Your Company?

To ensure that your company does not suffer any damage in potential problems, it is extremely important to work with a lawyer. We can explain the importance of working with a lawyer for your company with the following 3 points:

 1. Avoiding Loss of Rights
 2. As mentioned above, if you have a joint-stock company with a capital amount of 250,000 TL or more, it is mandatory for your company to have a lawyer. This lawyer will manage the legal affairs of your company and represent your company in legal matters. Additionally, your lawyer will provide you with legal support tailored to your company's field of activity. This legal support will prevent your company from encountering legal problems and ensure that you do not suffer any loss of rights. Although the Law on Lawyers does not impose any obligation for limited or sole proprietorship companies, it is important to seek legal support in line with your company's field of activity for the healthy management and success of your company.

 3. Benefitting from Corporate Legal Services
 4. A corporate lawyer provides services in the areas of commercial and labor law for your company. Moreover, the services provided by company lawyers have a wide range, including:

  • Protecting both your rights as an employer and the rights of the personnel working in your company when a lawsuit is filed in the field of labor law.
  • Carrying out legal procedures regarding the taxation of your company.
  • Managing execution processes in the collection procedures of your company.
  • Drafting and reviewing national and international contracts made or to be made by your company.
  • Handling mergers, divisions, and transfer transactions of your company.
  • Resolving disputes arising from unfair competition for your company.
  • Providing you with information regarding legal procedures about the legal matters your company needs.
 5. Avoiding Financial Losses
 6. Your company may suffer financial losses as a result of activities that lead to legal sanctions. To prevent such a situation from the beginning, it is crucial for your company to receive legal support. Furthermore, receiving legal support for your company not only enables you to defend yourself when a lawsuit is filed against your company but also helps you take the right steps to prevent lawsuits from being filed against your company by working with experts in the field. This way, your company becomes stronger and more protected in legal matters.

Manage All Your Financial Processes with ifasturk!

Ifasturk supports you with the services it offers during and after the establishment process of your company. With ifasturk's consultancy service, you can instantly get answers to all your questions about company law. By benefiting from the services provided by ifasturk, which is by your side in your financial processes, you can manage your business more effectively. In addition, you can digitize your business processes and increase efficiency with e-Transformation services. For more detailed information, you can click here.Yorumlar


Paylaş