Muhtasar nedir?
2021-12-27 13:36:15          Kategori: MUHTASAR NEDİR ?

MUHTASAR NEDİR ?


Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kısaltılmış olan, başka sözlüklere göre ise kısa, özet olarak kelime anlamı ifade edilmiştir. Mali işlemler için muhasebeciler ise muhtasar kelimesini vergi mükelleflerinden kesilen vergilerin devlete beyanı olarak kavramlaştırmıştır. Bu nedenle genellikle beyanname kelimesiyle birlikte kullanılır. Muhtasar beyanname, gelir vergisi kanununca vergi matrahlarının toplu şekilde vergi dairelerine iletilme uygulamasıdır.

Vergi sorumlusu ile vergi borçlusunun farklı olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Vergi sorumlusu vergi ödemek için devletin muhatabıdır. Stopaj uygulanarak mükellefin vergi borcu ödenir. Yani kesinti usulü tahsilat yapılır. Nasıl ki çalışanlar brüt tutardan vergi kesintisi uygulanarak net maaş alıyorsa, muhtasar beyanname için de bu duruma verilebilecek en güzel örnek budur.

Ticaret şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları serbest meslek erbapları, bilançoya tabi çiftçiler, yatırım fonu yöneticileri, dernekler ve kamu idare kuruluşları mensupları muhtasar beyannameye tabidir. Muhtasar beyanname aydan aya veya 3 aydan 3 aya verilmektedir. 3 aydan 3 aya verebilmek için vergi dairesine bilgi geçilmeli ve personel sayısının 10 veya 10’dan az olması gerekmektedir.

Zirai ürün bedeli üstünden yapılanma var ise beyanname aylık verilmelidir. Her iki türde de ilgili dönemin sonundaki ayın yirmi altıncı günü sonuna kadar beyanname verilip ödeme yapılması gerekmektedir. Yani Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını içeren dönem söz konusuysa Eylül’ün 26’sının akşamına kadar işlem yapılmalıdır. Aylık beyanname için ise Ekim ayı dönemi için örnek verirsek Kasım ayının 26’sı akşamı sondur. Eğer bu tarih resmi tatil ise sonraki ilk iş gününde işlem gerçekleştirilebilir.

Muhtasar beyanname verilecek ay ödemeye ilişkin 26. günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir, ödeme yapılabilir.

2021-12-27 13:36:15          Category:


Yorumlar


Paylaş