Sosyal Medya İçerik Üreticileri ve Mobil Uygulama Geliştiricilerine Vergi Muafiyeti
2023-04-24 09:58:53          Kategori: HUKUK / VERGİ

SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNE VERGİ MUAFİYETİ


1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Medya İçerik Üreticileri ve Mobil Uygulama Geliştiricileri için Vergi İstisnası, pek çok Youtube, Tiktok, Twitch vb. sosyal ağda içerik üreten ve bu faaliyetlerden gelir elde eden içerik üreticilerini ve Google Play, Apple Store gibi uygulama marketlerinden gelir elde eden mobil uygulama geliştiricilerini ilgilendiriyor.

Kanunda yapılan tanımlama ile bu istisna, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları (Youtube, Twitch vb.) üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri 880.000 TL'ye kadar (2022 yılı) olan kazançlarını kapsıyor.

Bu kapsama giren kişiler, bankalarda özel bir hesap açmak ve bu faaliyetlerine ilişkin tüm gelirlerini burada tutmak zorundalar. Bankalar ise eğer gelirleri kanunda belirtilen miktarı aşarsa, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak beyan edip ödemekle yükümlüdürler.

Vergi İstisnasından Yararlanmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Vergi istisnasından yararlanabilmek için öncelikle kayıtlı olunan vergi dairesine başvurarak "İstisna Belgesi" alınması gerekiyor. Bu belgeyi alırken dikkat etmeniz gereken konu vergi mükellefiyet durumunuzdur. Yani, şahıs şirketinizin daha önce olup olmamasına bağlı olarak yapılması gereken işlemler ikiye ayrılıyor.

Vergi Mükellefi (Şahıs Şirketi) Olmayanlar

Daha önce başka bir ticari kazancı olmayan, yani gelir vergisi mükellefiyeti olmayan kişiler, sosyal medyada içerik üretme veya mobil uygulama geliştiriciliği üzerinde gelir elde ettiklerini tespit ettikten sonra, İstisna Belgesi alabilirler. Yapmaları gereken adımlar şu şekilde açıklanabilir:

  • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak Mükellefiyet açtırmak ve sonrasında "İstisna Belgesi" almak
  • Alınacak "İstisna Belgesi" ile bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesini sağlamak.

Vergi Mükellefi (Şahıs Şirketi) Olanlar

İstisna kapsamı için başvuru yapmadan önce ticari kazancı olan, yani gelir vergisi mükellefiyeti olan kişilerin (halihazırda şahıs şirketi olanlar) uygunluğu kontrol edilecek. Vergi daireleri tarafından, kayıtlı faaliyetlerinin vergi istisnası kapsamına uygun olduğu karar verilirse belgeler verilecektir. Bu mükelleflerin yapması gereken adımlar şu şekilde açıklanabilir:

  • İstisna kapsamında faaliyette bulunanların, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvuru yapması
  • İstisna Belgesi ile bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesini sağlamak.
  • İstisna kapsamında faaliyetleri bulunmayanlar ise İstisna belgesini alamayacaklardır. Ancak ileride bu kapsama girerlerse, bağlı bulundukları vergi dairelerine ek bildirimde bulunarak İstisna belgesini alabilir ve sonra banka hesabını açabilirler.

Sonuç olarak, halihazırda vergi mükellefi olmak istisnadan faydalanmaya engel değildir. Yani kapsam dışındaki e-ticaret vb. faaliyetleriniz için mevcut olan şahıs şirketinizle devam edebilir, buralardan sağlayacağınız gelirler için ayrıca fatura düzenlemeye de devam edebilirsiniz.

Youtuber'lara Vergi Kolaylığı

İçerik üreticilerine vergi kolaylığı getiren yeni ekonomi paketiyle, sosyal medya platformları üzerinden ses, görüntü, video, metin gibi içerik paylaşan içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri elde ettikleri kazançlardan gelir vergisi ödemeyecekler. Bu düzenlemeyle, beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf olacaklar. Bu kişiler sadece hasılatları üzerinden Türkiye'deki bankalar tarafından %15'lik bir vergi kesintisi yapılacak. İstisnadan yararlanmak isteyen kişiler, Türkiye'deki bir bankada hesap açarak faaliyetlerine ilişkin tüm kazançlarını bu hesap aracılığıyla tahsil etmek zorundalar.

Örnekle açıklamak gerekirse:
2022 yılında sosyal medyada içerik üreticiliği faaliyetinden 300.000 TL, e-ticaret faaliyetinden ise 600.000 TL kazanç elde eden bir şahıs şirketi olduğunu ve istisna kapsamındaki gelirlerinden kaynaklı 300.000 TL'lik tutarın tüm tahsilatlarını özel banka hesabı üzerinden yaptığını varsayalım.

Yıl içinde yapılan tahsilatlar için banka tarafından kesilen %15'lik gelir vergisi peşinen yine banka tarafından vergi dairesine ödendiği için ve kazanç kanunda belirtilen 2022 yılı için 880.000 TL tutarını aşmadığı için, bu kazanç yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.

Ancak e-Ticaret faaliyetinden elde ettiği 600.000 TL'lik kazanç yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilerek hesaplanan gelir vergisi ödenir.

Vergi Muafiyetlerinden Ifastürk ile Yararlanın

Esnaf vergi muafiyet belgesi alınması, gelir-gider raporlaması gibi işlemleri yapabilmeniz için tüm süreçlerinizde yanınızdayız. Sosyal medya içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerinin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar için vergi muafiyetinden Ifastürk ile faydalanabilirsiniz. Hizmet içeriğini öğrenmek ve detaylı bilgi almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz.2023-04-24 09:58:53          Category: LAW / TAX

TAX EXEMPTION FOR SOCIAL MEDIA CONTENT CREATORS AND MOBILE APP DEVELOPERS


The Tax Exemption for Social Media Content Creators and Mobile App Developers, which came into effect on January 1, 2022, concerns content creators who generate income from creating content on various social networks such as YouTube, TikTok, Twitch, etc., as well as mobile app developers who earn income from application markets such as Google Play and Apple Store.

According to the definition in the law, this exemption covers the earnings of social content creators who share content such as text, images, audio, and video on social network providers (YouTube, Twitch, etc.) on the internet and mobile device developers who earn up to 880,000 TL (2022) from electronic application sharing and sales platforms for mobile devices such as smartphones and tablets.

Those who fall under this category are required to open a special account at a bank and keep all their income related to these activities in this account. If the income exceeds the amount specified in the law, banks are obliged to declare and pay income tax at a rate of 15% as of the transfer date.

What Should Be Done to Benefit from Tax Exemption?

To benefit from tax exemption, you must first apply to the registered tax office and obtain an "Exemption Certificate". The issue you need to be careful about when obtaining this document is your tax liability status. In other words, the procedures to be followed are divided into two categories depending on whether or not you have a sole proprietorship.

Non-Taxpayer (Sole Proprietorship) Individuals

Individuals who have not had any other commercial income before, that is, those who do not have income tax liability, can obtain an Exemption Certificate after finding out that they have earned income from creating content on social media or developing mobile applications. The steps they need to take can be explained as follows:

  • Apply to the tax office to which they are affiliated in the place where they reside to open a taxpayer account and then obtain the "Exemption Certificate".
  • Open an account in a bank with the "Exemption Certificate" and ensure that all revenue related to these activities is collected through this account.

Taxpayers (Sole Proprietorship) Individuals

Before applying for the exemption, the eligibility of individuals (who already have a sole proprietorship) who have commercial income, that is, who have income tax liability, will be checked. If the tax office determines that their registered activities are eligible for tax exemption, documents will be issued. The steps that these taxpayers need to take can be explained as follows:

  • Apply to the tax office to which they are affiliated with a petition for activities covered by the exemption.
  • Open an account with the Exemption Certificate in a bank and ensure that all revenue related to these activities is collected through this account.
  • Those who do not have activities covered by the exemption cannot obtain the Exemption Certificate. However, if they fall within the scope in the future, they can obtain the Exemption Certificate by making an additional declaration to the tax office to which they are affiliated and then open a bank account.

In conclusion, being a taxpayer does not prevent you from benefiting from the exemption. Therefore, you can continue with your existing sole proprietorship for activities outside the scope, such as e-commerce, and continue to issue invoices for income obtained from these sources.

Tax Relief for YouTubers

With the new economic package that provides tax relief for content creators, content creators who share content such as audio, video, text, and mobile application developers on social media platforms will not have to pay income tax on their earnings. With this regulation, they will be exempt from obligations such as tax return submission. These individuals will only be subject to a 15% tax deduction by banks in Turkey on their revenue. Those who wish to benefit from the exemption must open an account at a bank in Turkey and collect all their earnings related to their activities through this account.

To illustrate with an example:
Assume that there is a sole proprietorship that earns 300,000 TL from content creation on social media and 600,000 TL from e-commerce activities in 2022 and collects all the revenue related to the exempted income of 300,000 TL through a special bank account.

Since the income tax withheld by the bank at a rate of 15% for the collections made during the year is paid by the bank to the tax office in advance and the income of 300,000 TL related to the exemption does not exceed the amount specified in the law for the year 2022, this income is not included in the annual income tax return.

However, the income tax calculated in the income tax return will be paid for the 600,000 TL income earned from e-commerce activities.

Benefit from Tax Exemptions with Ifasturk

We are with you throughout all your processes to obtain a tax exemption certificate and perform operations such as income-expense reporting for artisan tax exemption certificate. Social media content creators and mobile device application developers can benefit from tax exemption with Ifasturk for the income they receive from their activities. You can always contact us to learn about the service content and get detailed information.Yorumlar


Paylaş