Komandit Şirket Nedir? Kuruluşunda Hangi Belgeler Gereklidir?
2023-06-02 09:54:53          Kategori: İŞ KURMA REHBERİ

KOMANDİT ŞİRKET NEDİR? KURULUŞUNDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?


Komandit şirket, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) geçen şirket türlerinden biridir. Yatırımcılar ve ticari faaliyette bulunmak isteyenler tarafından sıklıkla merak edilen komandit şirketin ne olduğu, nasıl kurulduğu ve hangi belgelerin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Komandit Şirket Nedir?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre komandit şirket, ticari olarak faaliyette bulunan bir işletmeyi iki ya da daha fazla ortağın aynı ticari unvan altında işletmesiyle meydana gelen şirket türüdür. Bir sözleşme ile kurulur.

Komandit Şirket Türleri

Komandit şirket kendi içinde 2 alt türe ayrılır. Bunlar:

 • Adi komandit şirket: Ticari faaliyette bulunan girişimcilerin tercih ettiği bir şirket türüdür. Bu şirket türünde ortaklardan biri sınırlı sorumlu iken diğerinin sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmıştır. Adi komandit şirketlerde doğrudan ticaret ile uğraşmadan da kazanç sağlayabilirsiniz. Ticari bilgi ve yeteneğe sahip olduğunuzu ancak yeterli sermayenizin olmadığını düşünüyorsanız bu şirket türünü tercih edebilirsiniz.
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket: Bu şirket türünde ortaklardan bazıları şirketin alacaklarına karşı kollektif şirket ortağı, diğerleri ise anonim şirket pay sahibi olmaktadır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortak sayısı en az 5 olmalıdır.

Komandit Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Bu şirket türünün diğer şirket türleri gibi kendine has bazı özellikleri bulunur. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Bu şirket türünde ortakların bir kısmı sınırlı sorumlu (komanditer) oluşuyla öne çıkarken bir kısmı ise sınırsız sorumluluğa sahiptir.
 • Komandit şirketler tüzel kişiliğe ve en az 5 ortaklı bir yapıya sahiptir.
 • Ticaret ile uğraşmayı tercih etmeyip yatırımcı olarak faaliyet göstermek isteyen kişiler için bu şirket türü tercih edilebilir.
 • Bu şirketlerin Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bulunur.
 • Kuruluş aşamasında şirket sözleşmesinde ortaklar ve sorumlulukları önceden belirlenir.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Bu türde şirket kurmak isteyenlerin öncelikle gerekli belgeleri temin etmesi ve şirket kurmak için başvuru yapması gerekir. Bu belgeler şunlardır:

 • Kanuni defterler,
 • Vergi dairesine verilmesi gereken evraklar,
 • Ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler.

1 - Ticaret Sicil Memurluğuna İletilmesi Gereken Evraklar

Kuruluş aşamasında Ticaret Sicil Memurluğu’na teslim etmeniz gereken evraklar sırasıyla şunlardır:

 • Bu tür şirket kurmak isteyen kişiler tarafından imzalanmış ve yetkililerin adının bulunduğu dilekçe,
 • Noter onaylı sözleşme,
 • Ortakların noter veya muhtar onaylı nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edebileceğiniz taahhütname,
 • İmza yetkisinin bulunduğu kişilerin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi,
 • Merkez Bankası’na yatırılan sermayeye dair bir nüsha.

2 - Kuruluş Aşamasında Gerekli Kanuni Defterler

Kanuni defter, bu tür şirketlerde tutulması zorunlu olan defter türüdür. Bu defteri kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Ayrıca doldurduğunuz bu defteri noterden tasdik etmeniz gerekir. Diğer kanuni defterler şunlardır:

 • Pay,
 • Envanter,
 • Yevmiye Defteri,
 • Defteri Kebir,
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

3 - Vergi Dairesine İletilmesi Gereken Belgeler

 • İmza sirküleri,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kontrat fotokopisi,
 • Matbu dilekçe,
 • İkametgah bilgileri.

Yukarıda sayılan tüm belgeler tamamlandıktan sonra komandit şirket kuruluşu için başvurunuzu yapabilirsiniz. Belgelerinizi ilettikten sonraki süreçte işletmenize dair; yazar kasa levhası temini, sanayi odası, ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası kayıtları gibi işlemleri de tamamlamanız gerekir. Hangi odaya kayıt yaptıracağınız, iş faaliyetine göre değişebileceğinden kuruluş aşamasında bu süreci doğru bir şekilde yönetmeniz gerekir. Oda kaydınızı da yaptıktan sonra SGK işlemlerinizi tamamlayarak işe giriş belgelerinizi iletebilirsiniz.

Şirket Kuruluşunda Ifastürk’ten Yararlanın!
Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak üstlenmeniz ile karşılaştırıldığında, Ifastürk maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


2023-06-02 09:54:53          Category: BUSINESS BUSINESS GUIDE

WHAT IS A LIMITED PARTNERSHIP AND WHAT DOCUMENTS ARE REQUIRED FOR ITS ESTABLISHMENT?


A limited partnership is one of the types of companies mentioned in the Turkish Commercial Code (TCC) No. 6762. Investors and those who want to engage in commercial activities may be interested in knowing what a limited partnership is, how it is established, and what documents are necessary.

What is a Limited Partnership?

According to the Turkish Commercial Code No. 6762’a limited partnership is a type of company that arises from two or more partners operating a commercial enterprise under the same commercial name. It is established by a contract.

Types of Limited Partnerships

A limited partnership is divided into two sub-types:

 • General partnership: This is a type of company preferred by entrepreneurs engaged in commercial activities. In this type of company, one partner has limited liability while the other's liability is limited to a certain capital. In general partnerships, you can make a profit without directly engaging in trade. If you have commercial knowledge and skills but do not have sufficient capital, you can choose this type of company.
 • General partnership: This is a type of company preferred by entrepreneurs engaged in commercial activities. In this type of company, one partner has limited liability while the other's liability is limited to a certain capital. In general partnerships, you can make a profit without directly engaging in trade. If you have commercial knowledge and skills but do not have sufficient capital, you can choose this type of company.

What are the Characteristics of Limited Partnerships?

This type of company has some unique characteristics compared to other types of companies. These characteristics are as follows:

 • In this type of company, some partners are limited partners (complementary) while others have unlimited liability.
 • Limited partnerships have legal personality and a structure consisting of at least five partners.
 • Those who do not prefer to engage in trade but want to act as investors can choose this type of company.
 • These companies have an Audit Board and a Board of Directors.
 • During the establishment stage, the partners and their responsibilities are predetermined in the company agreement.

How to Establish a Limited Partnership?

Those who want to establish a company of this type first need to obtain the necessary documents and apply to establish the company. These documents are:

 • Legal books,
 • Documents to be submitted to the tax office,
 • Documents to be submitted to the Trade Registry Office.

1 - Documents to be Submitted to the Trade Registry Office

The documents to be submitted to the Trade Registry Office’during the establishment stage are as follows:

 • A petition signed by those who want to establish this type of company and the names of the authorized persons,
 • Notarized contract,
 • Notarized photocopies of the identity cards of the partners,
 • A letter of undertaking that can be obtained from the Trade Registry Office,
 • Notarized and signed registration declaration of those having signature authority,
 • A copy of the capital deposited in the Central Bank.

2 - Legal Books Required During the Establishment Stage

A legal book is a type of book that is mandatory to keep in this type of company. You can obtain this book from a stationery store. Besides, you need to certify this book by a notary after filling it out. The other legal books are as follows:

 • Share,
 • Inventory,
 • Daily Journal,
 • The Great Ledger,
 • Board of Directors' Decision Book,
 • General Meeting Minutes and Discussion Book.

3 - Documents to be Submitted to the Tax Office

 • Signature circulars,
 • Photocopy of identity card,
 • Copy of the contract,
 • Printed petition,
 • Residence information.

After completing all the documents listed above, you can apply to establish a limited partnership. After submitting your documents, you also need to complete procedures such as obtaining a cash register plate, registering with the chamber of industry, chamber of commerce, or the chamber of tradesmen and artisans. Since the chamber to be registered may vary depending on the business activity, you need to manage this process correctly during the establishment stage. After registering with the chamber, you can complete your Social Security procedures and submit your employment documents.

Take Advantage of Ifasturk for Company Establishment!
Compared to personally taking on the process of company establishment and management, Ifasturk enables you to save money and time. It accompanies you throughout the process of company establishment and post-establishment and offers you an end-to-end solution to manage all your tax processes. You can contact us to get more detailed information.


Yorumlar


Paylaş