Girişim sermayesi nedir? Kimler alabilir?
2022-03-08 10:08:00          Kategori: GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİM SERMAYESİ NEDİR? KİMLER ALABİLİR?


Birçok girişimcinin en büyük endişesi, hayata geçirecekleri fikirler için yeterli sermayeyi bulmaktır. Ancak, girişim sermayesi fonu bu endişeleri ortadan kaldırmak için ideal bir çözüm sunmaktadır! Bu fonu nasıl kullanabileceğinizi ve kimlerin faydalanabileceğini merak ediyor musunuz? İşte cevapları yazımızda:

Günümüzde “startup” kültürü çok yaygınlaştı. Tek bir ürün ya da hizmeti piyasaya sunan girişimler için kullanılan bu sözcük sayesinde Türkiye’de de girişimcilerin sayısı hızla yükselmekte.

Girişim sermayesi fonu ne demek?

Bir fikriniz var ve bunu hayata geçiren bir girişimci olmak istiyorsunuz fakat sermaye konusunda sıkıntılarınız mı var? Hiç merak etmeyin, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu sayesinde hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

Peki, tam anlamıyla girişim sermayesi fonu nedir? Sermaye piyasası esaslarına uygun işleyen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Portföy yönetim şirketleri ya da girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilen bu fonların payları nitelikli yatırımcılara satılarak katılım payı vb. ödemeler ile fonda para birikmesi sağlanır. Girişimciler fikirlerini hayata geçirebilmek için atacakları her üretim adımı ve pazarlama aşaması için bu fondan yararlanarak kendisine sermaye sağlayabilir.

Kimler girişim sermayesi alabilir?

Parlak bir fikriniz var ve bir girişim kuruyorsunuz, girişim sermayesi fonundan da haberdarsınız. Fakat iş girişim sermayesi fonuna başvurmaya gelince kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Fonun kapsadığı girişimlerin nasıl özellikleri var? Kurduğunuz girişim fon portföyüne alınmanız için yeterli durumda mı? Her girişim, girişim sermayesi alabilir mi?

Bu konuda Resmi Gazete’de yayınlanmış bazı temel gereklilikler mevcut. Bunlardan biri sadece anonim ve limited şirketlerine yatırım yapılabileceği.

Girişim sermayesi destekleme programından yararlanacak girişimin büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip olması gerekiyor. Fikrin operasyonel anlamda geliştirildiği takdirde yüksek getiri beklentisi sunması ve verilecek finansal destek ile amaçlarını gerçekleştirebilmesi bekleniyor.

Yayınlanan tebliğe göre girişim sermayesi fonundan yararlanacak girişimlerin;

 • Türkiye’de kurulu veya kurulacak olmaları,
 • Finansal destek sağlandığı tarihten itibaren yurt dışında kurulu ise son yılın finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’inin Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık ile oluşması,
 • Finansal desteğin sağlanmasını takiben 1 yıl içerisinde limitet şirketlerin anonim şirkete dönüşümünü tamamlaması gerekir.

Fon portföyünde bulunan şirketler Türkiye’de kalmak zorunda mı? Elbette ki operasyonel gelişimi için işlerini yurt dışına taşımak isteyen girişimciler bu isteklerini gerçekleştirmekte özgür! Böyle bir durumda girişiminize yapılan finansal destek, girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeye devam eder.

Girişim sermayesi nasıl alınır?

Girişim sermayesi şirketlerin ya da nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilebilecek kişilerin fona katkı yapması ile oluşan bir mal varlığı. Girişimcilerin bu tarz fonlardan yararlanabilmesi ise birden fazla yol ile mümkün.

Girişim sermayesi modellerini enformel, kurumsal ve geleneksel girişim sermayesi olarak üç ana başlık altında özetleyebiliriz.

 • Enformel girişim sermayesi: Melek yatırımcılara dayanan enformel girişim sermayesi en çok tercih edilen modellerden biri. Girişimciler ve KOBİ’ler bankalar ve resmi risk sermayesi endüstrilerinden ise melek yatırımcılara daha çok güvenmeye başladı. Bunun sebebi ise herhangi bir aracı kurum olmadan yatırımcının direkt olarak girişimci veya KOBİ ile iletişim halinde olması. Bu sermaye modelinden yararlanabilmek için melek yatırımcıların bulunduğu gruplar veya platformlara ulaşmak gerekiyor.
 • Kurumsal girişim sermayesi: CVC Capital Partners bünyesinde yürütülen bir model olan kurumsal girişim sermayesi şirketlerin kendi kapsamları dışındaki girişimlere yatırım yapmalarına olanak sağlar. Sadece finansal kaynak sağlamaktan ziyade amaç stratejik hedeflere ulaşılmasıdır. Girişim sermayesi yatırım ortaklığında bulunan büyük şirketler hisse senedi alarak veya belirli kredi tutarlarıyla girişimcilere destek olur. Bu kurumlara çeşitli platformlar üzerinden ulaşmak ve gerekliliklerini öğrenmek mümkün.
 • Geleneksel girişim sermayesi: En eski girişim sermayesi modellerinden olan geleneksel girişim sermayesi bankalar, sigorta şirketleri ve benzer kurumlardan toplanan fonların birleşmesiyle oluşur. Fonu yöneten firmaların ve fonu sağlayan yatırımcıların kimliğinin önemsiz olduğu bu modelden faydalanmak isteyen girişimciler KOSGEB gibi resmi kurumlara başvuru yapabilirler.

Fikrinizi hayata geçirmek için bu modellerden birini seçip finanse edebilme ve şirket kurma noktasında IFASTURK ekibinden her zaman destek alabilirsiniz.

Girişimcilik ve şirket kurmak üzerine hazırladığımız içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki butona tıklayabilir, blog bültenimize ücretsiz abone olabilirsiniz.


2022-03-08 10:08:00          Category: ENTREPRENEURSHIP

WHAT IS INTERMITAL CAPITAL? WHO CAN TAKE?


Many entrepreneurs' biggest concern is finding enough capital for the ideas they will implement. However, venture capital funds offer an ideal solution to eliminate these concerns! Are you curious about how to use this fund and who can benefit from it? Here are the answers in our article:

Today, the "startup" culture has become very popular. Thanks to this term, used for ventures that introduce a single product or service to the market, the number of entrepreneurs in Turkey is rapidly increasing.

What does venture capital fund mean?

Do you have an idea and want to become an entrepreneur who brings it to life, but do you have difficulties with capital? Don't worry, with the Venture Capital Investment Fund, you can get one step closer to realizing your dreams!

So, what exactly is a venture capital fund? It is an asset that operates in accordance with the principles of the capital market and has no legal personality.

These funds, which can be established by portfolio management companies or venture capital portfolio management companies, sell their shares to qualified investors, enabling capital accumulation through participation fees, etc. Entrepreneurs can benefit from this fund to provide capital for every production step and marketing stage they take to bring their ideas to life.

Who can receive venture capital?

You have a brilliant idea and you're starting a venture, and you're aware of the venture capital fund. However, there can be confusion when it comes to applying to the venture capital fund. What are the characteristics of the ventures covered by the fund? Is your venture eligible to be included in the fund's portfolio? Can every venture receive venture capital?

There are some basic requirements published in the Official Gazette regarding this matter. One of them is that investment can only be made in joint-stock and limited companies.

The venture that will benefit from the venture capital support program needs to have the potential for growth and value creation. It is expected to offer a high return on investment when the idea is developed operationally, and it is expected to be able to achieve its goals with the financial support provided.

According to the published regulation, ventures that will benefit from the venture capital fund should:

 • To be established or established in Turkey,
 • Since the date of financial support has been established abroad, at least 80 %of its assets according to the financial statements of the last year are formed with a subsidiarity established in Turkey,
 • Following the provision of financial support within 1 year, limitet companies must complete their transformation into joint stock company.

Do the companies in the fund's portfolio have to stay in Turkey? Of course, entrepreneurs who want to move their operations abroad for operational development are free to do so! In such a case, the financial support provided to your venture continues to be considered as venture capital investment.

How to buy venture capital?

Initiative capital is a assets of companies or people who can be considered as qualified investors. Entrepreneurs can benefit from such funds by multiple ways.

We can summarize the initiative capital models under three main headings as informal, corporate and traditional enterprise capital.

 • Informal Venture Capital: Informal intervention capital based on angel investors is one of the most preferred models. Entrepreneurs and SMEs have started to rely on angel investors from banks and official venture capital industries. The reason for this is that the investor directly communicates with entrepreneur or SME without any intermediary institution. In order to benefit from this capital model, it is necessary to reach the groups or platforms with angel investors.
 • Corporate Entry Capital: Corporate enterprise, a model carried out within the CVC Capital Partners, allows companies to invest in initiatives other than their own scope. The aim is to achieve strategic goals rather than only financial resources. Large companies in the venture capital investment partnership support entrepreneurs by taking stocks or with certain credit amounts. It is possible to reach these institutions through various platforms and learn their requirements.
 • Traditional Venture Capital: The traditional enterprise capital, one of the oldest enterprise capital models, is formed by the merger of funds collected from banks, insurance companies and similar institutions. Entrepreneurs who want to benefit from this model where the identity of the funds managing funds and investors who provide funds are insignificant can apply to official institutions such as KOSGEB.

To implement your idea in life, you can choose one of these models and receive support from the IFASTURK team in terms of financing and starting a company.

To stay informed about entrepreneurship and starting a company, you can click the button below and subscribe to our blog newsletter for free.


Yorumlar


Paylaş