2021-12-27 13:32:30         

CARİ HESAP NEDİR ?

Bir işletmenin alacaklarını tutmak için hesabın kesim tarihinde ödemek için kaydedilen hesap ismine cari hesap denir. Türk Ticaret Kanunu’nda cari hesabın nasıl tutulacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Cari hesap, ticari faaliyetleri süreklilik arz eden kişiler tarafından oluşturulur. Sürekli ürün veya hizmet alışverişinde bulunanlar tarafından para akışı her seferinde sağlanmaz. Bunun yerine cari hesap tutularak dönem dönem hesaplar toplu para akışı ile kapatılır.

Şirketlerin geçmiş ve gelecekleri için cari hesap yönetimleri çok ciddi önem arz etmektedir. Çalışanların şirketin maddi çıkarlarını gözeterek düzenli cari hesap takibi yapmaları için birden fazla teknik bulunmaktadır. Cari hesap yönetimi için basit ve detaylı yazılım programları da mevcuttur.

Firmalar kendi müşterileri ve ürün hizmet tedarik ettikleri arasında yapılan işlemler için bir hesap oluşturur. Bu hesaplara alacak verecek ve ürün ya da hizmetler için giriş çıkışlar işlenir. Ürün ya da hizmet sunan taraf fatura düzenler. Karşılığında da alacaklı durumuna geçer. Böylece süreklilik kazanan ticari ilişkilerde her seferinde ücret tahsilatı yerine kayıtlar tutulmaktadır.

Ticari hayatta borç ödemeleri vade ve tutarlara göre değişkenlik göstererek yapılır. Cari hesaplardaki işlemeler sayesinde ihtilaflar ortadan kalkar ve vadesi gelen ödemeler talep edilir. Karşılıklı mahsuplaşmak cari hesap dosyaları için önemlidir.

Cari bakiye nedir ?

Bir muhasebe terimi olarak bilinen cari bakiye, ödemesi tamamlanmamış ama mal ve hizmet teslimi yapılmış işlemlerden arda kalan bakiyedir. Yani alacak ile borçların arasındaki fark hesabıdır.

Cari oran nasıl hesaplanmaktadır ?

Bilançolara göre iki ana kısım mevcuttur. Kaynak ve varlıklar. Varlıklar ise ikiye ayrılır. Bunlar duran ve dönen varlıklardır. Vadesi uzun olan yatırımlar duranları, kısa olanlar ise dönen varlıkları oluşturur. Cari oran hesabı ise dönen varlıkların 12 aydan kısa olan borçların toplamına olan oranını bularak yapılır. Özetle, dönen varlıkların kısa vadeli borçlarına olan oranına, cari oran denmektedir.

Cari hesap takibi, cari hesap defteri, cari hesap işlemleri ve cari hesapların nasıl tutulması gerektiğiyle ilgili tüm sorularınız için IFASTURK ile iletişime geçebilirsiniz.