2022-02-12 11:16:05          İlgili: İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?


İşverenlere Faydaları Nelerdir?

İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı…

İEP, işsizler ve öğrencilerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Asgari Ücretle Çalışan Personel İçin Programdan (İEP) Kazanç
Hizmet Sektörü
(3 Ay)
Bişişim ve İmalat Sektörü
(8 Ay)
Siber Güvenlik, Kodlama
(9 Ay)
17.639,10 TL 35.278,20 TL 52.917,30 TL
Asgari Ücret İle Çalışan Bir Personelin Aylık İşverene Maliyeti 5.879,70 TL'dir

Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

 • Günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olabilir.(Ara dinlenme ve yemek arası hariç).
 • Program haftada maksimum 6 gün ve haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak uygulanır.
 • Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren bir belgenin bulundurulması gerekmektedir.

İEP’nin İşverenler İçin Faydaları Nelerdir?

 • İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemlemek.
 • Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işgücü yetiştirmek.
 • Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb.) gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (193 sayılı GVK Md. 40/11)

IEP Günlük Tutarlar
163,59 TL 122,69 TL 81,80 TL
Öğrenci Olmayan, İşsizlik Maaşını Almayan Öğrenci Olan (Açık Öğretim, Uzaktan Öğretim, Aktif/Pasif Herhangi Bir Eğitim Kurumunda Öğrenci Olarak Kayıtlı Kişiler) İşsizlik Maaşı Alan

İEP'den Hangi İşverenler Faydalanabilir?

 • 5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler.
 • Kamu kurum/kuruluşlarının iktisadi teşekkülleri.
 • Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 • Meslek birlikleri, sendikalar.
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler.
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri.

* İEP için vergi borcu, SGK prim borcu vs. aranmamaktadır.

Katılımcıda Hangi Şartlar Aranıyor?

 • İŞKUR ‘a kayıtlı işsiz olmak
 • Son 1 aylık dönemde işsiz olmak (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)
 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak
 • Emekli olmamak
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

Kimler Katılımcı Olabilir?

STATÜ KATILIM DURUMU
Açık Lise Öğrencisi Katılabilir
Açık Öğretim Üniversitesi Katılabilir
Dul/Yetim Aylığı Alıyor Katılabilir
Engelli Aylığı Alıyor Katılabilir
İsteğe Bağlı Sigortalı Katılabilir
İşsiz (1 Ay Süredir) Katılabilir
İşsizlik Ödeneği Alıyor Katılabilir
Lise Öğrencisi Katılabilir
Sosyal Yardım Alıyor Katılabilir
Suriyeli (Geçici Koruma) Katılabilir
Tarımsal Faaliyet SGK Katılabilir
Üniversit Öğrencisi Katılabilir
Çalışan Katılamaz
Emekli Katılamaz
İşveren Eşi, Oğlu, Kardeşi Katılamaz
Mülteci Katılamaz
Yabanı Öğrenci Katılamaz

Kaç Katılımcı İle İEP'den Yararlanabilirim?

 • İlk defa İEP uygulayacak olan firmalarda İşyeri çalışan sayısının % 10 ‘udur. Daha önceden İEP uygulanan firmalarda ise geçmişteki durumları değerlendirilerek bu oran çalışan sayısının % 30’una kadar çıkabilmektedir.
 • İşyerinden kastedilen, aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi numarası çatısı altında bulunan firmaların toplam fiili çalışan sayısıdır.

İşverenin İstihdam Yükümlülüğü Oranı Ve Süresi Ne Kadardır?

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir. Artırımlı kontenjan kullananlarda ise uygulanan bu sürelerin iki katı kadar katılımcının, işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

Katılımcının aylık ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde katılımcı adına Halk Bankası’na toplu olarak yatırılır.
Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primi yatmaktadır.

Girişimcilik ve şirket kurmak üzerine hazırladığımız içeriklerden haberdar olmak için aşağıdaki butona tıklayabilir, blog bültenimize ücretsiz abone olabilirsiniz.