Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?
2022-09-09 08:53:39          Kategori: KOBİ ÖZEL

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememe durumunda alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanıyor. Peki, alacak sigortası nedir, hangi durumları kapsıyor ve kimler faydalanabiliyor? KOBİ'lere destek sağlanan bu sigorta ürününün detaylarını yazımızda anlatıyoruz.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, 2018 yılında Bakanlar Kurulunun kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece ödemelerini alamayan KOBİ’lere zararlarını karşılamaları için yeni bir sigorta sistemi hayata geçirilmiş oldu.

Ticari alacak sigortası nedir?

Ticari alacak sigortası, şirketinizin ticari alacaklarını güvence altına alan ve nakit akışınızı koruyan bir sistemdir. Bu tanıma bağlı kalarak, "Devlet destekli alacak sigortası nedir?" sorusunu da cevaplayalım.

Devlet destekli ticari alacak sigortası nedir?

Devlet destekli ticari alacak sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30635 sayılı tebliği ile yayımlanarak 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe aldığı yeni bir sigorta ürünüdür. Firmaların yapmış olduğu herhangi bir teminatı olmayan vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta olarak tanımlanmaktadır.

Bu sigorta ürünü, vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesini yani zamanında ödeyememesini teminat altında gösterir.

Bir başka deyişle bu sigorta modeli, KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alır. KOBİ'ler, alacak sigortası sayesinde alacaklarını tahsil edememe gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi neleri kapsar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılacak olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi kapsamında:

 • Bakanlık tarafından bir sigorta havuzu kurularak KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak.
 • KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir miktarı bu havuz tarafından ödenecek.
 • Teminat sunulacak KOBİ’ler risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra belirlenecek.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler alacaklarını herhangi bir durum nedeniyle tahsil edemediklerinde, sistem devreye girecek ve alacakların büyük bir kısmı bu havuzda toplanacak.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden kimler faydalanabilir?

İlk etapta sistemden yıllık cirosu 25.000.000 TL altındaki mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler faydalanabilecek. Orta büyüklükteki işletmelerin de sistemden faydalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın faydaları nelerdir?

 • Halk Sigorta A.Ş'nin desteği ile gerçekleşecek Devlet Destekli Alacak Sigortası işlemleri farklı sigorta şirketleri ile de yapılabilecek.
 • Bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
 • Poliçe satışı sistem kapsamındaki sigorta şirketleri tarafından yürütülecek.
 • Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi vasıtasıyla prim ve teminat miktarları ile ilgili bilgiye erişebilecek.
 • Sistem kapsamında 120, 180 ya da 360 gün vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
 • Primler taksit taksit ödenebilecek ve peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanacak.
 • Kurulacak sistem ile ilgili mevzuat ve talimatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

Hangi satışlar sistemde teminat altına alınabilir?

 • Adi ortaklık, şahıs şirketi ve benzeri tüzel kişilere yapılan satışlar
 • Peşin veya kredi kartlı, banka teminatı altında olmayan satışlar
 • Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve borsalar, belediyeler, vakıflar, dernekler, kamu iktisadi kuruluşları haricindeki satışlar
 • Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/ya da senet karşılığı satışlar

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni neden tercih etmelisiniz?

 • Ticari sigorta anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi sayesinde kesintisiz ticaret imkânı sunar.
 • Sigorta dönemi boyunca limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur.
 • Düşük soruşturma ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar.
 • Kolay, hızlı ve pratik başvuru ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.
 • Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketinizin büyümesine katkı sağlar.
 • Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
 • Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur.

Prim hesaplaması nasıl yapılır?

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO 120 güne kadar vadeli satışlar için ORAN (%) 180 güne kadar vadeli satışlar için ORAN (%) 240 güne kadar vadeli satışlar için ORAN (%) 360 güne kadar vadeli satışlar için ORAN (%) Azami tazminat tutarı NET PRİMİN KATI
0-3.000.000 0,50 0,80 1,20 1,40 30
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,05 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 0,85 1,05 30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,60 0,88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,55 0,79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,50 0,70 30
25.000.001-40.000.000 0,29 0,37 0,47 0,65 30
40.000.001-65.000.000 0,26 0,33 0,42 0,58 30
65.000.001-100.000.000 0,24 0,30 0,37 0,53 30
100.000.001-125.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30

Prim hesaplaması tabloya göre hesaplanır. Sigortalanabilir ciro ile iş seçilmiştir. 3.000 TL’nin altında olamaz. Hesaplanan primin tutulması durumunda, primin bu 3.000 TL olarak kabul edilir.

Kaynak: Tebliğ Değişikliği - Resmi Gazete

Şirketinizde size yardımcı olacak içeriklerimizi kaçırmamak için blogumuza abone olabilirsiniz:

2022-09-09 08:53:39          Category:


Yorumlar


Paylaş